Detalii de contact

2024

 

PUBLICATIE DE VANZARE A ACTIVELOR SC COM BETON SA IASI LICITATIE 11.06.2024 ORA 12:00

CITATIE NR. 158 DIN 27.05.2024 DEZBATERE MOSTENIRE

LICITATIE TEREN ARABIL SUPRAFATA 20.000 MP – 17.06.2O24

ANUNT DE LICITATIE CONCESIONARE LOTURI TEREN CARTIERUL NOU 

INFORMARE PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA – 14.05.2024

CITATIE MOSTENITORI DEFUNCT SLATINEANU GHEORGHE 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI PL 483502/13.04.2024 – DGPL CLUJ-NAPOCA

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE REVIZUITA – CUP S.A.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE FARA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PRIVIND OB. „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC MARASESTI”

CITATIE DIN DATA DE 01.04.2024 IORGA IONUT – DOSARUL 2393/275/2022

Solicitare aviz valorificare agregat minerale etapa a II-a, extravilan orasul Marasesti – SC MARFISHING SRL, catre Administratia de Apa Siret-Sistemul de gospodarire a Apelor Vrancea

Organizare cursuri calificare profesionala in meseria de madiator sanitar  – Asociatia Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN – perioada 15 aprilie – 31 iunie 2024

ANUNT PUBLIC privind arderea miristilor si a vegetatiei uscate de pe teritoriul ariilor naturale protejate

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2024

ANUNT DE LICITATIE – 26.03.2024

ANUNT DE LICITATIE – 26.03.2024

LICITATIE IN DATA DE 10.04.2024 – VANZARE A ACTIVELOR PROPRIETATEA SC COM-BETON S.A. IASI

SOLICITARE DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECT „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, MARASESTI” – SC HYPERION SOARE CENTRU SRL

CITATIE NOTARIAT CARBARAU NICOLAE

INTENTIE REALIZARE PROIECT IRIGATII „MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE O.U.A.I. SPP 14 HARET”

PROCES-VERBAL AFISAJ INCEPERE LUCRARI DE CONSTRUCTII „LINIA ELECTRICA AERIANA (LEA) 400KV DUBLU CIRCUIT GUTINAS-SMARDAN” TRANSELECTRICA S.A.

Licitatie vanzare imobiliara, proprietatea debitoarei DUDUMAN GEORGETA 

Confirmare evolutie pesta porcina africana judetul Vrancea 14.02.2024

Informare evolutie pesta porcina africana la porcii domestici 25.01.2024

Citatie notariat

Comunicari Autostrada Focsani – Bacau

Anunt pentru cetatenii orasului Marasesti privind colectare deseuri

Publicatie de vanzare imobiliara nr. 1282/2023 – Duduman Georgeta

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – MODECO MONTAJ SERV SRL

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – D.E.E.R. S.A. – Sucursala Focsani S.A.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – MARFISHING SRL 

Anunt public pentru persoanele fizice si juridice care detin spatii conectate la sisteme individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate 

_______________________________________________________

2023

Anunt public privind emiterea acordului de mediu – Reabilitarea liniei de cale ferata  Focsani-Roman

Proces-verbal de constatare a contraventiei nr. 77964/27.11.2023

Publicatie de vanzare imobiliara

Anunt public privind emiterea acordului de mediu – Amplasare casute ecologice si corturi – spatii de cazare temporare

Citatie nr. 535 din 13.11.2023 catre PRIMARIA ORASULUI MARASESTI 

Incheiere-indreptare eroare materiala civila din 17 octombrie 2023 – validare mandat consilier supleant – ANGHELACHI FLORICEL

Informare privind intreruperea furnizarii energiei electrice Marasesti

Validare mandat consilier supleant – ANGHELACHI FLORICEL

Anunt public privind solicitarea acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI IN SATELE PADURENI, CALIMANESTI, HARET , AFERENTE ORASULUI MARASESTI, JUD. VRANCEA”

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 30 septembrie 2023

Invitatie FORUMUL INTERNATIONAL RIZ Bucuresti 5-7 octombrie 2023

Proces verbal -23.08.2023

Citatie -17.08.2023

Anunt public -08.08.2023

Anunt public -02.08.2023

Proces verbal de afisare -01.08.2023

Anunt  licitatie concesiune-31.07.2023

Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

Proces verbal de afisare -26.07023

Anunt  licitatie vanzare loturi teren zona abator-10.07.2023

Anunt  public-CFR-06.07.2023

Anunt  diseminare informatii ministerul IMM-05.06.2023

Anunt  public acord mediu-28.06.2023

Proces verbal de afisare -28.06.2023

Proces verbal de afisare -28.06.2023

Anunt public privind solicitarea de mediu-21.06.2023

Anunt cetateni-Colectare deseuri-07.06.2023

Combatere ambrozie

Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

Comunicare proces verbal de contraventie

Comunicare proces verbal de contraventie

Anunt public de licitatie -2 loturi teren extratravilan or. Marasesti

Anunt public de licitatie -43 loturi teren intravilan or. Marasesti

In atentia fermierilor!

Comunicare procedura de afisare -citatie

Comunicare procedura de afisare trusou nou nascuti

Comunicare procedura de afisare

Validare mandat consilier local-Calin Gigi

Proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL- Calin Gigi

Anunt public de licitatie -loturi teren intravilan or. Marasesti

Anunt public

Anunt public de licitatie piata agroalimentara

Proces -verbal de afisare

Anunt public

Anunt public

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2023

Proces verbal de constatare

Anunt public

Anunt public

Anunt public

Anunt public

Anunt -Prefectura

Anunt de licitatie

ANUNT-TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE

NOTIFICARE  CATRE DETINATORII TERENURILOR AFECTATE TEMPORAR DE REALIZAREA OBIECTIVULUI ENERGETIC

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

Dispozitia  de desemnare a consilierului de etica din cadrul Primariei or. Marasesti

Proces verbal de constatare

Validare mandat consilier local-GRIGORIU CLAUDIU CATALIN

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

Proces verbal-selectie dosare  de desemnare a consilierului de etica din cadrul Primariei or. Marasesti

Proces verbal de constatare

Procedura de desemnare a consilierului de etica din cadrul Primariei or. Marasesti

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 30 septembrie 2022

ANUNT DE LICITATIE

ANUNT PUBLIC

Refacere PUZ(zona ABATOR)

ANUNT PUBLIC

Proces verbal de constatare

Informare mediu

VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL- Ardeleanu Lavinia

Punc de vedere -Avarie str. Democratiei

Anunt public

PROCEDURA DE DISTRUGERE A AMBROZIEI

Dispozitie constituire comisie paritara

Hotararea privind modificarea tarifului pentru activitatea de colectare,transport si depozitare a deseurilor menajere in orasul Marasesti 

Anunt –Comisia paritara

Anunt actiuni de salubrizare

Anunt Plan Urbanistic Zonal „Amenajare iazuri piscicole cu valorificare de agregate” amplasat in orasul Marasesti, judetul Vrancea

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2022

ANUNT ANGAJARE SOFER SC ILGO SRL

ANUNT PUBLIC-referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

Norme de conduita in exercitarea functiei publice

ANUNT PENTRU PERSONALUL DE RECENSAMANT  2022

PROCES VERBAL -01.02.2022

ANUNT

ANUNT -ANULARE LICITATIE

ANUNT

ANUNT   PENTRU LICITATIA  TERENULUI CU BALTA IN SUPRAFATA DE 259.150,00MP

ERATA PENTRU LICITATIA PUBLICA ORGANIZ

Dispozitie privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.411/15.09.2021 privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea  contractelor de achizitie publica 

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 30 septembrie 2021

CALENDAR ESTIMATIV LANSARI  SESIUNI DE DEPUNERE PROIECTE PENTRU ANUL 2021

ANUNT PUBLIC PRIVIND SOLICITAREA  OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU

MINUTA PRIVIND LICITATIA DIN DATA DE 20.09.2021,  PENTRU   TERENULUI ARABIL IN SUPRAFATA DE 45 HA

PROCES VERBAL  PENTRU LICITATIA PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA CONCESIONARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA  5.000MP

ANUNT DE  AMANAREA  PENTRU LICITATIA  TERENULUI ARABIL IN SUPRAFATA DE 45 HA

ERATA PENTRU LICITATIA PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA CONCESIONARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA  5.000MP

ANUNT DE LICITATIE TEREN ARABIL IN SUPRAFATA DE 5.000mp

ERATA PENTRU LICITATIA PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA INCHIRIERII UNEI BALTI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI MARASESTI

 COMUNICARI PRIVIND CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA PENTRU LICITATIE  TEREN ARABIL IN SUPRAFATA DE 45 HA

ANUNT DE LICITATIE TEREN CU BALTA IN SUPRAFATA DE 7,00 HA

ANUNT DE LICITATIE TEREN ARABIL IN SUPRAFATA DE 45 HA

Dispozitie numire responsabil proiect

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2021

VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL- Gavrilei Mihai

VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL- Velica Paula

ANUNT

SOLICITARE ACORD MEDIU

INFORMARE

ANUNT PUBLIC

INFORMARE

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

ANUNT IMPORTANT AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA MARASESTI!

ANUNT PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

ANUNT PUBLIC

2021

ANUNT PUBLIC

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 30 septembrie 2020

”AMENAJARE IAZ PISCICOL CU VALORIFICARE AGREGATE”

_____________________________________________

CODUL DE ETICA

 Masuri operative de prevenire a raspandirii COVID-19

ANUNT PUBLIC

ANUNT  DE  LICITATIE!

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2020

ANUNT PUBLIC

Comitetul Local Pentru Situatii de Urgenta Marasesti – Hotararea nr. 1 din 10.03.2020 privind: aprobarea masurilor suplimentare ce vor fi aplicate pe raza orasului Marasesti pentru combaterea noului Coronavirus

RAPORTUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT MICRO-REGIONAL IN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR”

ANUNT SELECTIE PARTENERI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT MICRO-REGIONAL IN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR”

DISPOZITIA NR. 184/07.02.2020

NORME PROCEDURALE DE SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR”

 

Anunt!

ANUL 2020

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2019

Adresa ORC Nr. 2093/19.02.2019

ANUL 2019

Proces-verbal contraventional Primaria sect. 5 Bucuresti

Documentatie aferenta identificare amplasament proiect „Reparatie conducta DN800 Onesti-Cosmesti in urma inspectiei cu PIG inteligent” – S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS

Informari si riscuri de contaminare cu gripa aviara pentru orasul Marasesti

Procesele verbale contraventionale – Directia Generala de Politie Locala – Directia ordine Publica

Raduna George-Aurel

Miron Iulian

Miron Iulian

Paic Cristian Ionut

ANUL 2018


Anunt actiune de vaccinare antirabica gratuita pentru orasul Marasesti

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 30 septembrie 2018

Anuntul privind organizarea si desfasurarea referendumului national  pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018 il puteti vizualiza AICI!

In data de 10 august 2018, incepand cu ora 11, Primaria Marasesti organizeaza la sediul sau din str. Siret nr. 1 consultarea publica privind finalizarea Planului de Management Social si de Mediu. (Click)  +  AGENDA INTALNIRII (Click)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Situatia privind salariile de baza si sporurile, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la 31 martie 2018

ANUL 2017

Centrul SOLVIT Romania – Persoanele fizice sau juridice care intampina dificultati in exercitarea drepturilor generate de aplicarea necorespunzatoare a legislatiei europene privind piata interna pot solicita interventia SOLVIT.Informatiile se pot consulta AICI!

ANUNT PUBLIC PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

Situatia privind salariile de baza si a sporului CFP, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile din subordinea Consiliului Local Marasesti, jud. Vrancea  la luna septembrie 2017

Raport privind transparenta decizionala in anul 2016

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

Raport privind activivitatea de solutionare a petitiilor in anul 2016

Raport privind numirile finale-finalizarea procedurii de selectie privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al SC ILGO SA

Proces verbal privind afisarea rezultatelor obtinute la proba interviu, organizata pentru desemnarea Consiliului de administratie al SC ILGO SA

Lista cuprinzand candidatii selectati in vederea sustinerii probei interviu pentru functiile de membri ai Consiliului de administratie al SC ILGO SA

ANUL 2016

Anunt: Consiliul Local al orasului Marasesti in calitate de autoritate publica tutelara anunta inceperea procesului de selectie pentru Consiliul de Administratie SC ILGO SA , avand  in componenta cinci membri, in conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr 111/2016, a H.C.L. Marasesti nr. 109 si 110/29.09.2016 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie, care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie.

Proces verbal din 29.11.2016  privind analiza dosarelor apartinand candidatilor inscrisi la Procedura de selectie a membrilor Consiliului de administratie al SC ILGO SA, conform Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice

Proces verbal 22.11.2016 – sedinta Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de administratie al SC ILGO SA

Proces verbal 15.11.2016 – sedinta Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de administratie al SC ILGO SA

Anunt privind inceperea procesului de selectie al Consiliului de Administratie al S.C. I.L.G.O. S.A. Marasesti

Scrisoare de asteptari privind Consiliul de Administratie al S.C. I.L.G.O. S.A.

Procedura de selectie de functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ILGO S.A. Marasesti

Declaratie pe propria raspundere

Plan de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie al SC ILGO SA

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 decembrie 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (29 noiembrie 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 octombrie 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 septembrie 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 august 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (29 iulie 2016)

Comunicare privind rezultatele selectiei partenerilor pentru proiect POCU 2014-2020-AP4, OT9, PI9.ii

Anunt privind procedura de selectie parteneri pentru implementarea unui proiect POCU 2014-2020, axa 4

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 iunie 2016)

Anunt privind procedura de selectie parteneri pentru implementarea unui proiect POCU 2014-2020, axa 4

Anunt selectie parteneri pentru implementarea unui proiect POCU 2014-2020, axa 4 08.06.2016

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 mai 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 aprilie 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 martie 2016)

Raport privind transparenta decizionala in anul 2015

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (29 februarie 2016)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (29 ianuarie 2016)

ANUL 2015

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 decembrie 2015)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 noiembrie 2015)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 octombrie 2015)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 septembrie 2015)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 august 2015)

Anunt in legatura cu examenul din data de 11.09.2015,ora 9, privind promovarea in grad, treapta a personalului contractual din SPAAGISV din subordinea Consiliului Local al orasului Marasesti, jud. Vrancea.

Informare cu privire la prelucrarire de date cu caracter personal (click aici)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 iulie 2015)

Raport privind activitatea desfasurata de catre S.C. ILGO S.A. Marasesti

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 iunie 2015)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (29 mai 2015)

Hotararea privind actualizarea Nomenclatorului stradal al orasului Marasesti, judetul Vrancea

Dispozitia nr.534 privind stabilirea programului de comunicarea informatiilor de interes public

Comunicat privind convocarea proprietarilor de terenuri de pe raza orasului Marasesti pentru a participa la sedinta pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisia locala de fond funciar din data de 13.05.2015 ora 15.

Decizie de instituirea a masurilor asiguratorii SC APD PROPERTY INC SRL ( 4 mai 2015)

Hotararea nr.28 din 30.04.2015 privind convocarea adunarilor proprietarilor de teren din orasul Marasesti si localitatea componenta-sat Calimanesti, in vederea desemnarii a doi reprezentanti ai acestora in Comisia locala Marasesti, judetul Vrancea, pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 aprilie 2015)

Procedura de executare silita pentru debitori persoane juridice

ANUNT

In conformitate cu art. 44, alin. 2, lit. d din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor bugetare, Primaria orasului Marasesti anunta ca, pentru urmatorii debitori, s-a inceput procedura de executare silita prin emiterea somatie si titlul executoriu:

Nr. Crt / Nume si prenume / CUI / Nr. Somatie si titlul executoriu

 1. TEL AVIV INVESTMENT SRL CUI- 22819244 / NR.324/24-04-2015/207/24-04-2015;
 2. TOBACCO INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL/ , CUI -16173644//NR.278/09-04-2015/ 164/09-04-2015;
 3. APD PROPERTY INC SRL / CUI-23207103/ NR.323/24-04-2015/208/24-04-2015.
 4. MIRONA PROD COM SERV SRL/ CUI-1454200/NR. 356/30.04.2015/233/30.04.2015
 5. ACTIV GROUP SRL/ CUI- 21645794/ NR.372/30.04.2015/217/30.04.2015
 6. UNGUREANU MIRCEA/ CUI-25707547/ NR.395/11.05.2015/274/11.05.2015
 7. UNGUREANU SILVIANA/ CUI-29776922/ NR.275/11.05.2015/396/11.05.2015
 8. UNGUREANU SILVIU ADRIAN/CUI-32943036/NR.397/11.05.2015/276/11.05.2015
 9. RADEF ROMANIA FILM RA/CUI-2351458/NR.347/30.04.2015/242/30.04.2015
 10. MONCONF MASTER MARASESTI/CUI-6634902/NR.354/30.04.2015/235/30.04.2015
 11. BRISANDER-S SHOP SRL/CUI-27931361/NR.370/30.04.2015/219/30.04.2015
 12. TUDUSTEFISH SRL/CUI-27734904/NR.333/30.04.2015/256/30.04.2015
 13. TUDORACHIOAEI MARIANA/NR.393/08.05.2015/273/08.05.2015/258/08.05.2015
 14. TRANSVOINEA LOGISTIC SRL/CUI-27500032/NR.335/30.04.2015/254/30.04.2015
 15. ANTECO COMPANY SRL/CUI-21360576/NR.371/30.04.2015/218/30.04.2015
 16. CAMGEL SERV SRL/CUI-18402710/NR.369/30.04.2015/220/30.04.2015
 17. DANMIT STAR SRL/CUI-17276435/NR.368/30.04.2015/221/30.04.2015
 18. DIVIDEND PROD SRL/CUI-5520683/NR.367/30.04.2015/222/30.04.2015
 19. FIERARTA DONANA SRL/CUI-25203663/NR.366/30.04.2015/223/30.04.2015
 20. GEOPATRANS SRL-D/CUI-33039325/NR.365/30.04.2015/224/30.04.2015
 21. GYN IMPEX SRL/CUI-18454395/NR.364/30.04.2015/225/30.04.2015
 22. ILGO SA MARASESTI/CUI-1458627/NR.363/30.04.2015/226/30.04.2015
 23. IMPERATIV SRL/CUI-11662038/NR.362/30.04.2015/227/30.04.2015
 24. INTEGRAL COM SRL/CUI-2715001/NR.361/30.04.2015/228/30.04.2015
 25. MARFISHING SRL/CUI-26383228/NR.358/30.04.2015/231/30.04.2015
 26. LVG INVESTMENT SRL/CUI-31460718/NR.359/30.04.2015/230/30.04.2015
 27. MOARA LUCIANA SRL/CUI-5080990/NR.355/30.04.2015/234/30.04.2015
 28. LUCAFIL BUILD SRL/CUI-23187103/NR.360/30.04.2015/229/30.04.2015
 29. MEFORESAMET SRL/CUI-28367873/NR.357/30.04.2015/232/30.04.2015
 30. SIRTROT SA/CUI-1456103/NR.337/30.04.2015/252/30.04.2015
 31. SC PITRAN SRL/CUI-13942352/NR.340/30.04.2015/249/30.04.2015
 32. NEX TRANS SRL/CUI-16007595/NR.353/30.04.2015/236/30.04.2015
 33. PROVINCIALII SRL/CUI-15376853/NR.348/30.04.2015/241/30.04.2015
 34. NICE CONSTRUCT SRL/CUI-21360649/NR.352/30.04.2015/237/30.04.2015
 35. PFA PODARU GHEORGHE/NR.350/30.04.2015/239/30.04.2015
 36. SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA BUCURESTI/CUI-17307027/NR.341/30.04.2015/248/30.04.2015
 37. SC GRASUNII SRL/CUI-18846186/NR.343/30.04.2015/246/30.04.2015
 38. SC AREND COM SRL/CUI-18815465/NR. 344/30.04.2015/245/30.04.2015
 39. PIGFERM SRL/CUI-18822209/NR.349/30.04.2015/240/30.04.2015
 40. SC STEMACO EXIM SRL/CUI-8948197/NR.339/30.04.2015/250/30.04.2015
 41. TOMARY CRISTI SRL/CUI-10486677/NR.336/30.04.2015/253/30.04.2015
 42. SIBAREX SA/CUI-1446908/NR.338/30.04.2015/251/30.04.2015
 43. SC PROFI ROM FOOD SRL/CUI-11607939/NR.342/30.04.2015/247/30.04.2015
 44. RELMAR PROD IMPEX SRL/CUI-7395765/NR.346/30.04.2015/243/30.04.2015
 45. PANREX PRODUCT SRL/CUI-30782090/NR.351/30.04.2015/238/30.04.2015
 46. TRICOTEX BEATRICE SRL/CUI-1458457/NR.334/30.04.2015/255/30.04.2015

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Primariei Orasului Marasesti. Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in a 15 (cinsprezecea) zi de la data publicarii anuntului.
Anunt de ocupare a doua posturi vacante (perioada nedeterminata) de: muncitor calificat tr.I – instalator tehnico-sanitar si gaze si infirmier.

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 martie 2015)

Anunt privind concursul de ocupare unei functii publice de executie vacante de inspector cl.I, grad superior din cadrul Compartimentului salarizare  din cadrul Primariei orasului Marasesti din data de 30.04.2015. Aici puteti gasi mai multe informatii.
PV analiza dosare concurs 30.04.2015
Raport final al concursului din 30.04.2015

Bibliografia pentru ocupare unei functii publice de executie vacante de inspector cl.I, grad superior din cadrul Compartimentului salarizare  din cadrul Primariei orasului Marasesti din data de 30.04.2015.

Raport concurs din 06.04.2015.

Proces verbal rezultat proba scrisa concurs din 06.04.2015.

Anunt privind concursul de ocupare a unui post vacant – personal contractual – de mediator sanitar in Cabinet medical scolar din cadrul Primariei orasului Marasesti din data de 6.04.2015. Aici puteti gasi mai multe informatii precum si bibliografia.

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (27 februarie 2015)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 ianuarie 2015)

Anul 2014

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 decembrie 2014)

Dispozitia nr.115 din 12.12.2014 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local la orasului Marasesti pentru data de 18.12.2014 ( 27 august 2014)

Decizie Titlu Executoriu ( 10 decembrie 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (28 noiembrie 2014)

Decizie Titlu Executoriu ( 10 noiembrie 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 octombrie 2014)

Publicatie de Vanzare

In data de 8.12.2014, ora 9, va avea loc la sediul Primariei or. Marasesti, examenul pentru promovarea personalului contractual.
Mai multe detalii gasiti aici

Bibiliografia o gasiti aici

In data de 11.12.2014, ora 9, va avea loc la sediul Primariei or. Marasesti, concursul pentru ocuparea a doua posturi – personal contractual – vacante de: functionar, M-G, in Serviciul de Asistenta Sociala si de educator puericultor, grad principal, M, in Centrul de zi socio-educational.
Mai multe detalii gasiti aici
Bibiliografia o gasiti aici

Decizie Titlu Executoriu ( 1 octombrie 2014)

In data de 12.11.2014, ora 10, va avea loc la sediul Primariei or. Marasesti, concursul privind promovarea in functia publica de conducere vacanta de Sef in Birou Achizitii, Informatica si Management Proiecte si pentru functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Aparare Civila.
Mai multe detalii gasiti aici

Proces Verbal de sechestru (7 octombrie 2014)

Proces Verbal de sechestru (7 octombrie 2014)

Proces Verbal de sechestru (1 octombrie 2014)

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare organizate în judeţul Vrancea pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014.

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 septembrie 2014)

Dispozitia nr.811 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in orasul Marasesti, ce urmeaza a fi utilizate in campania electorala ce precede alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014

In data de 6.10.2014, ora 10, va avea loc la sediul Primariei or. Marasesti, concursul pentru ocuparea unui post functie publica de executie temporar vacanta, de referent, cl.III, gr. superior in cadrul Compartimentului de Administratie Publica, Registru Agricol, Relatii Publice si Arhiva.
Mai multe detalii gasiti aici si bibliografie
aici.

Proces Verbal de sechestru (11 septembrie 2014)

Titlu Executoriu ( 27 august 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (29 august 2014)

In data de 27.08.2014, ora 10, va avea loc la sediul Primariei or. Marasesti, concursul pentru ocuparea unui post functie publica de executie temporar vacanta, de Inspector, cl.I, gr. asistent in cadrul Compartimentului de Resusrse Umane.
Mai multe detalii gasiti aici.

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 iulie 2014)

Somatie + Titlu Executoriu ( 22 iulie 2014)

Somatie + Titlu Executoriu ( 21 iulie 2014)

Somatie + Titlu Executoriu ( 21 iulie 2014)

Proces Verbal de sechestru ( 26 iunie 2014)

Proces Verbal de sechestru ( 26 iunie 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 iunie 2014)

In data de 28.07.2014, ora 9, va avea loc la sediul Primariei or. Marasesti, concursul/examenul pentru ocuparea a 4 posturi – personal contractual – vacante de: 1. Inspector gr. debutant in cadrul Serviciului Baze Sportive; 2. Referent gr. debutant in cadrul Centrului de zi socio-educational; 3. Educator puericultor gr. debutant in cadrul Centrului de zi socio-educational; 4. Ingrijitor in cadrul Centrului de zi socio-educational.
Mai multe detalii gasiti aici.

Anunt privind concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector cl.I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala din data de 7.07.2014
Dispozitia nr.524 privind desemnarea functionarilor care se vor ocupa de aplicarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenuirilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Proces Verbal de sechestru ( 4 iunie 2014)

Proces Verbal de sechestru ( 4 iunie 2014)

Proces Verbal de sechestru ( 4 iunie 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 mai 2014)

Anunt selectie parteneri (5 mai 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (30 aprilie 2014)

Dispozitia nr.316 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in orasul Marasesti, ce urmeaza a fi utilizate in campania electorala ce precede alegerile pentru Parlamentul European din data de 25 mai 2014

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (31 martie 2014)

Dispozitia nr.197 privind constituirea Comisiei parietare in cadrul Primariei orasului Marasesti ( 17 martie 2014)

Dispozitia nr.184 privind delimitarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor acestora la nivelul orasului Marasesti, judetul Vrancea, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 ( 7 martie 2014)

Anunt privind concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de inspector cl.I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului de Asistenta Sociala si de referent cl.III, grad profesional superior in cadrul Biroului Achizitii, Informatica si Integrare Europeana din data de 16.04.2014

Proces Verbal de sechestru ( 12 martie 2014)

Situatie Norme de aplicare a Legii nr.165/2013 (28 februarie 2014)

Plan impotriva inundatiilor 2014-2017

Somatie (22 ianuarie 2014)

ANUL 2013

Proces Verbal de sechestru ( 24 octombrie 2013)

Dispozitia nr.987 ( 22 octombrie 2013)

Titlu executoriu (12 septembrie 2013)

Dispozitia nr.885 ( 9 septembrie 2013)

Anunt Public ( 03 septembrie 2013)

Dispozitia nr.671 ( 23 iulie 2013)

Proces Verbal de sechestru asupra bunurilor imobile ( 25 iunie 2013)

Proces Verbal de licitatie ( 30 mai 2013)
Proces Verbal + Decizie de instituire a masurilor asiguratorii
( 27 mai 2013)

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii ( 20 mai 2013)

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii ( 17 mai 2013)

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii (16 mai 2013)

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii

Proces verbal de licitatie pentru bunuri imobile – debitor – SC AMOVOLI 2000 SRL : VIZUALIZATI ANUNTUL

Anunt privind vanzarea de bunuri imobile – debitor – SC AMOVOLI 2000 SRL : VIZUALIZATI ANUNTUL

Aici puteti consulta procesul verbal al dezbaterii publice pe tema taxelor si impozitelor locale : Proces-verbal dezbatere publica

ANUL 2012

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii

Anunt dezbatere publica conform Legii 52/2003 privind aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului de iluminat public Marasesti.

Fisiere atasate : Anunt dezbatere publica | Caietul de sarcini | Regulamentul Serviciului de iluminat public

–––––––––––

Anunt si proces verbal privind inceperea procedurii de executare silita prin emiterea de somatii si a titlurilor executorii pentru anumiti debitori (vezi lista!)

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Caminului pentru Persoane Varstnice „O noua sansa” Marasesti, organizat in data de 22 martie 2012

Proces verbal privind sechestrul catre SC STRATEGIC TRANS SRL

Anul 2011

Primaria orasului Marasesti

Data anunţului: 16.12.2010

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL INFIINTARE FERMA DE VACI

DE LAPTE CU UNITATE DE PROCESARE SI UTILIZARE

DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE

Argumentare:

Iniţiator: SC COMFERT AGRICULTURA S.R.L. BACAU

(numele şi prenumele/denumirea)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

în perioada 16.12.2011-10.01.2012

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing. Pascaru Felician.

Adresa: Siret nr.1, telefon 0237 260 550, e-mail primaria@primariamarasesti.ro

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a documentatiei PUZ .

Răspunsul la observaţiile transmise va fi afisat pe site-ul primariei.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

 • publicarea pe site-ul primariei a anuntului cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele si transmiterea observatiilor la sediul primariei Marasesti pentru aprobarea PUZ in termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anuntului;
 • notificarea proprietarilor ale caror proprietati ar putea fi direct afectate de propunerile PUZ;
 • punerea la dispozitia publicului spre consultare a documentelor aferente propunerilor PUZ, inclusive partea scrisa si partea desenata.

(metoda/scopul/perioada)

Proces verbal privind comunicarea somatiei pentru dl Neculai Adrian (2)

Somatie adresata dlui Neculai Adrian

Titlu executoriu adresat dlui Neculai Adrian (2)

Proces verbal privind comunicarea somatiei pentru dl Neculai Adrian (1)

Somatie adresata dlui Neculai Adrian

Titlu executoriu adresat dlui Neculai Adrian (1)

Regulamentul oficial al tombolei campaniei de Mediu mini colectare ” LOCUL DESEURILOR NU E IN CASA”

Proces verbal privind comunicarea somatiei pentru SC ADYA METAL SRL

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2010

Proces verbal al sedintei CL Marasesti din 19 ianuarie 2011

Proces verbal al sedintei CL Marasesti din 27 ianuarie 2011

Anul 2010

Proces verbal privind comunicarea somatiei pentru dl Neculai Adrian

Somatie adresata dlui Neculai Adrian

Titlu executoriu adresat dlui Neculai Adrian

Proces verbal privind comunicarea somatiei pentru SC MAGDSEB SRL

Anunt privind organizarea de catre Primarul si Consiliul Local al orasului Marasesti a unei dezbateri publice, in data de 18 aprilie 2010, ora 10.30 la Casa de Cultura a orasului Marasesti

Comunicare cu privire la instituirea unor masuri asiguratorii aplicate domnului GOGAN JANICA, domiciliat in orasul Marasesti, str. Zorile, nr.23

Comunicare cu privire la instituirea unor masuri asiguratorii aplicate domnului CHILIAN VASILICA, domiciliat in com.Cosmesti,sat.Furcenii Vechi, jud.Galati

Anul 2009

Anunt individual privind comunicarea prin publicitate

Pentru a vizualiza anuntul, va rugam sa dati click aici

Probleme pe care nu le poate rezolva Primaria orasului Marasesti :

 • Toate problemele care sunt de competenta instantelor de judecata;
 • Legalizari de acte;
 • Nemultumiri privind pensionarea si recalcularea pensiei;
 • Gasirea unui loc de munca;
 • Relatiile de buna vecinatate;
 • Conflictele familiale;
 • Constituirea persoanelor juridice: S.A, S.R.L, S.N.C, O.N.G;
 • Problemele care tin de competenta clara a altor institutii cum ar fi: Politia, Garda Financiara, Prefectura, Consiliul Judetean.

Noi va putem îndruma spre institutia care poate rezolva problema dumneavoastra si va punem la dispozitie toate datele necesare: denumirea institutiei, telefon, persoana de contact si programul cu publicul.

Va multumim !

Scroll to Top
Sari la conținut