Comisii de specialitate

I. Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe;

1 Chirila Silviu Marian– presedinte

2. Craiteanu Marius – secretar

3. Enoiu Romulus – membru

4. Ciontu Elisabeta –- membru

5.Rusu Gheorghe – membru

II Comisia pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert;

1. Voicu Iulian – presedinte

2.Boeru Gina -secretar

3. Tanase Florica – membru

4.Arghire Catalin – membru

5. Lupascu Emilian – membru

III.Comisia pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului;

1.Craiteanu Marius Florin -presedinte

2.Mihalcea Daniela -secretar

3 Maeschi Florin – membru

4. Boeru Gina – membru

5. Baclov Mihaela Beatrice – membru

IV. Comisia pentru cultura, stiinta, invatamint, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte;

1. Mihalcea Daniela – presedinte

2.Lazar Costea Mirela Ramona– Gheorghe -secretar

3.Macrescu Minu Gheorghe – membru

4. Radu Emil – membru

5.Sima Marian- membru