Detalii de contact
I. Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe;

1 Enoiu Romulus– presedinte

2. Mititelu Daniel – secretar

3. Lazar Costea Mirela Ramona – membru

4. Nesu Jana Marieta–- membru

5.Velica Paula – membru

II Comisia pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert;

1. Voicu Iulian – presedinte

2.Mihalcea Daniela -secretar

3. Boeru Gina – membru

4.Gavrilei Mihai – membru

5. Lupascu Emilian – membru

III.Comisia pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului;

1.Craiteanu Marius Florin -presedinte

2.Maeschi Florin-secretar

3 Ardeleanu Lavinia – membru

4. Velica Paula – membru

5. Baclov Mihaela Beatrice – membru

IV. Comisia pentru cultura, stiinta, invatamint, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte;

1. Costache Emilia – presedinte

2.Mihalcea Alina-secretar

3.Radu Emil – membru

 

Scroll to Top
Sari la conținut