Detalii de contact

Dragi cetăţeni,

Odată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană vom începe să scriem o nouă pagină a istoriei noastre. Modul în care vom face acest lucru depinde în primul rând de noi. Aderarea României la Uniunea Europeană este primul pas pe calea lungă a integrării şi trebuie să valorificăm pe deplin şansele pe care ni le oferă acest moment. De aceea, pentru ca oraşul Mărăşeşti să devină un loc unde familiile să poată trăi într-un mediu plăcut, modern şi prosper, pentru a asigura un loc mai bun pentru copiii noştri şi un loc în care cetăţenii de toate vârstele să se simtă ca la ei acasă, îmi face o deosebită plăcere să vă fac cunoscută prima Strategie de Dezvoltare a oraşului Mărăşeşti .

Strategia de dezvoltare a oraşului Mărăşeşti reprezintă un prim pas spre viitor şi este rezultatul unor activităţi derulate pe parcursul unui an de muncă asiduă, timp în care toţi participanţii s-au preocupat intens de situaţia actuală a oraşului şi de direcţiile viitoare de dezvoltare. În acelaşi timp, intenţia de a păstra inconfundabila identitate şi moştenirea culturală a oraşului a reprezentat numitorul comun pentru toţi cei implicaţi.

Această strategie nu este o utopie, ci reprezintă o previziune realistă şi un program de dezvoltare a oraşului pentru următorii şase ani de zile. Activitatea a presupus un proces participativ, a urmărit atent identificarea unui echilibru între diferite priorităţi, factori interesaţi şi nevoile comunităţii şi s-a stabilit selectarea principalelor politici şi acţiuni, cu o deosebită importanţă pentru dezvoltarea viitoare a oraşului nostru.

Printre obiectivele pe care mi le-am propus, atunci când am iniţiat acest proiect, aş menţiona stimularea capacităţii de adaptare a cetăţenilor la cultura schimbării, cât şi evidenţierea avantajelor parteneriatului local. Doresc să mulţumesc tuturor actorilor locali care, prin participarea lor, au făcut posibilă realizarea acestui proiect şi îmi exprim încrederea că ideile cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Mărăşeştiului vor contribui la dezvoltarea unui oraş democrat, cu valenţe europene, în spiritul tradiţional mărăşeştean, pragmatic, eficient şi tolerant care va asigura creşterea calităţii vieţii şi prosperitatea cetăţenilor săi.

Analizele făcute în cadrul acestei strategii, cât şi consultările sau expertiza au fost asigurate de către experţi internaţionali şi locali, iar întâlnirile cu reprezentanţii oraşului au condus la discuţii constructive, care au ajutat la dezvoltarea percepţiei în ceea ce priveşte evoluţia în viitor a rolului pe care îl
avem în calitate de reprezentanţi ai administraţiei.

Din dorinţa de a oferi condiţiile necesare unui trai decent pentru cetăţenii noştri, cât şi pentru cei ce doresc să vină în oraşul nostru, Primăria a început demersurile în ceea ce priveşte modernizarea iluminatului public stradal cât şi ambiental, a extinderii reţelei de apă şi canalizare şi a construcţiei unei
săli de sport moderne.

Pentru a atrage tinerii, am pus accent pe infrastructura educaţională a oraşului, astfel încât şcolile, Casa de Cultură şi Biblioteca Oraşului vor reprezenta în anii ce vin centrul preocupărilor noastre.

Investiţii importante sunt prevăzute pentru Spitalul Orăşenesc, factor decisiv în sistemul de sănătate al oraşului. De asemenea, avem în vedere refacerea infrastructurii stradale ( atât reabilitarea aducţiunilor de apă cât şi covor asfaltic ), construirea unei noi pieţe publice în locul celei existente, reabilitarea faţadelor la blocuri, cât şi investiţii importante pentru a face din oraşul nostru un punct de atracţie turistică. Sunt convins că ne veţi însoţi în efortul nostru comun de îmbunătăţire a modului de viaţă, prin participare activă la proiectele elaborate de noi, proiecte care urmăresc transformarea oraşului Mărăşeşti
într-o localitate modernă şi un loc în care copiii noştri să trăiască mai bine.

Chitic Valerica,
Primarul oraşului Mărăşeşti

Pentru a vizualiza strategia de dezvoltare, apasati pe link-urile de mai jos (documente in format .doc, .docx si .pdf):

I. Analiză diagnostic și Obiective 12.03.2015

II. Planul de acțiuni

III. Mecanismele inovatoare

IV. Mecanismele de ajustare, predat APL

==========================================

Strategia Mărăşeşti 2007-2013

Marasesti Strategy 2007-2013 (english version)

Scroll to Top
Sari la conținut