Detalii de contact

Astazi, 20.12.2017, beneficiarii Centrului de Zi Marasesti, au primit daruri din partea asociatiei Rotary Varana Focsani si pe aceasta cale, le multumim pentru aceasta frumoasa actiune!

 

Conferinta de inchidere proiect

 

        Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Mărăşeşti   în calitate de Promotor de Proiect  încheie actul aditional nr.  3/22.04.2016 la contractului de finantare al proiectului nr.16L/SEE/10.11.2014 ,,Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, oraş Mărăşeşti ,judeţ Vrancea, finanţat în apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 ,, Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale,,program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

 

                Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale își propune să contribuie la îmbunătățirea situației copiilor și tinerilor aflați în situații de risc prin implicarea mai activă în evoluția lor a părinților/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunității în general, precum și inițierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale.

            Apelul LOCAL se adresează nevoilor specifice  ale romilor prin sprijinirea măsurilor care au ca țintă copiii și tinerii aflați în situații de risc care trăiesc în comunități aflate în zone rurale sau urbane, cu o populație romă numeric relevantă. Aceasta se concentrează pe îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor aflați în situații de risc la educația formală și non-formală. Suma alocata pentru apelul LOCAL este de 5.176.451 euro.

           Operatorul de Program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), iar Partener de Program  din partea statelor donatoare este Consiliul Europei prin Directoratul pentru Cetățenie Democratică și Participare.

            Conferinţa de inchidere  a proiectului  s-a desfasurat in data de 20.03.2017  si a reunit 22 de participanţi , reprezentanti ai Primariei  orasului Marasesti , ai Grupului de initiativă, participant la proiect precum si reprezentanti  ai altor institutii ale orasului.  

Conferinta de inchidere  a proiectului s-a desfasurat la sediul Centrului de zi  ,evenimentul fiind deschis de catre d-nul Primar Chitic Valerica Dorel si prezentat de catre d-na Luca Elena Coordonator proiect.

In cadrul conferintei de lansare a proiectului au fost prezentate :

-Obiectivele proiectului
Grup țintă principal

Bugetul proiectului

Rezultate finale ale proiectului

 

ROMÂNIA
Judeţul Vrancea
Orașul Mărăşeşti

La Mărăşeşti s-a finalizat modernizarea Centrului de Zi. Copiii au parte de un loc de joacă modern

Primăria Mărăşeşti a finalizat o investiţie importantă pentru comunitate, modernizarea Centrului de Zi prin proiectul ”Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, Oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea”.

Ultima lucrare derulată în cadrul proiectului a fost construcţia unui parc de joacă pentru copii, care s-a încheiat recent. Proiectul a început în anul 2014 şi s-a derulat în mai multe etape. Într-o primă fază a fost reabilitată, modernizată şi dotată clădirea în care funcţionează Centrul de Zi. Autorităţile locale au reuşit apoi să obţină o suplimentare a finanţării pentru proiect, datorită căreia au putut să organizeze o competiţie fotbalistică pentru copii şi să construiască un parc de joacă. Parcul a fost construit în curtea Centrului de Zi şi este dotat cu echipamente de joacă de cea mai bună calitate , cum ar fi topogane, leagăne, carusel, mese de tenis, miniteren de baschet. Acest spaţiu de joacă a fost amenajat pe o suprafaţă de teren de 360 mp, fiind constituit din două zone distincte: o zonă ce reprezintă spaţiu verde şi o zonă în care s-au amplasat obiectele şi ansamblurile de joacă. Totodată au fost executate, cu fonduri de la bugetul local, lucrări de reparaţie a împrejmuirii existente pe două laturi ale terenului şi a fost instalat un sistem de supraveghere video pentru clădirea Centrului de Zi şi a anexelor componente. ”Amenajarea unui spaţiu de joacă în curtea Centrului de Zi a venit ca o completare a investiţiilor pe care le-am realizat până acum în modernizarea Centrului de Zi. Proiectul a fost unul de suflet pentru noi deoarece de îmbunătăţirea condiţiilor oferite de Centrul de Zi beneficiază copiii din familiile defavorizate din oraş. Toate aceste investiţii pentru copii au fost posibile datorită faptului că am reuşit să atragem finanţare din surse externe şi nu am fost nevoiţi să cheltuim fonduri de la bugetul oraşului. Noi facem în continuare toate eforturile pentru a obţine fonduri pentru cât mai multe proiecte menite să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor din comunitatea noastră”, a declarat primarul Valerică Chitic.

Obiectivul proiectului a fost creşterea accesului la servicii integrate de educaţie, pentru membrii de romi din Cartierul Nou, oraşul Mărăşeşti prin modernizarea şi dotarea clădirii Centrului de Zi şi amenajarea curţii. Încă de la început au fost vizaţi ca beneficiari  40 de copii romi, 20 de tineri şi 60 de părinţi ai copiilor Proiectul ”Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, Oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea” a fost finanţat prin Apelul Local din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale “, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Bugetul proiectului a fost de 840.888 lei, din care 85% fonduri norvegiene prin Granturile SEE şi cofinanţare de la bugetul de stat 15%. Primăria Mărăşeşti a reuşit apoi să obţină o suplimentare a finanţării, în valoare de  410.077,50 lei prin facilitatea de finanţare PLUS derulată în cadrul aceluiaşi program. Întregul proiect a fost implementat în perioada 10 noiembrie 2014 – 28 februarie 2017.

 

ROMÂNIA
Judeţul Vrancea
Orașul Mărăşeşti

 

Primăria Mărășești a organizat Cupa PLUS pentru copiii de la Centrul de zi

In cadrul manifestărilor dedicate zilelor oraşului Mărăşeşti s-a organizat o competiţie de fotbal intitulată ”Cupa PLUS”. La această competiție au participat un număr de 100 de beneficiari ai Centrului de zi din subordinea primăriei Mărășești. Cupa PLUS are drept scop incluziunea socială a copiilor de etnie romă și combaterea discriminării prin sport, care reprezintă un instrument de dialog și contribuie la schimbarea atitudinii colective în societate.

Evenimentul s-a desfășurat în data de 5 august 2016, iar participanții au evoluat pe grupe de vârstă: copii 7-10 ani, copii 10-13 ani, tineri 18-25 ani. Ocupanții locurilor I, II, III, de la fiecare categorie de vârstă, au primit premii constând în medalii si cupe. Fiecare participant la eveniment a primit diplomă de participare, un tricou, șort, jambiere și o minge de fotbal. Cupa PLUS s-a organizat în parteneriat cu Agenţia Judeţeană de Fotbal, care a asigurat logistica necesară desfășurării competiției.

Organizarea acestui eveniment a fost posibilă deoarece Primăria orașului Mărășești a reușit să obțină fonduri suplimentare în cadrul proiectului ”Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, Oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea”, în cadrul căruia s-a organizat și această competiție sportivă.

Acest proiect contribuie mult la reducerea diferenţelor economice şi sociale care separă aceste grupuri vulnerabile de restul societăţii prin: oferirea în continuare de servicii de consiliere pentru copii şi familiile lor, îndrumare, consiliere şi asistenţă, programe de instruire pentru beneficiari secundari (părinţi), atelier de croitorie, organizarea cupei PLUS, schimburi de experienţă, vizite de studiu pentru profesionişti etc. Autoritățile și-au propus să ajute prin acest proiect peste 180 de persoane.

 

Accesarea aplicatiei PLUS

UAT Oras Marasesti a depus formularul de aplicatie PLUS nr. IS-18-PLUS/25.11.2015 in cadrul proiectului “Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din Comunitatea Cartier Nou, Oras Marasesti, judetul Vrancea”. Prin actul aditional nr. 3/PLUS/22.04.2016 la contractul de finantare nr. 16L/SEE/10.11.2014, UAT Oras Marasesti a primit acordarea Facilitatii de Finantare PLUS.

Ca urmare a derularii procesului de realocare de fonduri prin Facilitatea de finantare PLUS si ca urmare a aprobarii de catre OP a Aplicatiei PLUS, in conditiile descrise de acest act aditional si de CFP, se majoreaza cuantumul maxim al finantarii nerambursabile, acordat prin CFP cu suma de 335.840,07 lei din care 85% din finantarea nerambursabila aditionala provine din Granturile SEE iar 15% reprezinta cofinantarea publica inclusa in finantarea nerambursabila.

PP cu partenerii si-a asumat prin Aplicatia PLUS activitati suplimentare ce fac parte integranta din proiect si se obliga la implementarea acestor activitati.

Proiectul PLUS continua sa sustina familiile defavorizate, in eforturile de asigurare a imbunatatirii situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc. Facilitatile sociale nou infiintate/dezvoltate vor furniza direct servicii pentru grupuri vulnerabile de copii si tineri.

Proiectul PLUS va implica comunitatea in procesul de imbunatatire a situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, va oferi un răspuns adecvat riscului de excluziune socială şi va contribui la reducerea diferenţelor economice şi sociale care separă aceste grupuri vulnerabile de restul societăţii prin:

– oferirea in continuarea de servicii de consiliere pentru copii si familiile lor, indrumare, consiliere si asistenta;

– programe de instruire pentru beneficiarii secundari parinti;

– atelier de croitorie;

– organizarea cupei PLUS;

– schimburi de experienta;

– vizite de studiu pentru profesionisti.

Rezultatele proiectului “Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din Comunitatea Cartier Nou, Oras Marasesti, judetul Vrancea”:

 

Activitatea 1
Numele activităţiiStabilirea echipei de management, de implementare şi activităţi organizatorice
Rezultate activitatePrin Dispozitia nr.1113/08.12.2014 emisa de Primarul Orasului Marasesti a fost desemnata odata cu data semnarii contractului de finantare al proiectului echipa de management. Ca anexe la dispozitie au fost intocmite fisele de post pentru coordonator proiect, contabil si specialist achizitii publice si s-a stabilit norma de lucru. Conform art. 3 al dispozitiei s-a stabilit ca fisele de pontaj vor fi semnate de catre coordonatorul de proiect .Totodata s-a elaborat programul de lucru, s-a evaluat baza materiala pentru functionarea in bune conditii a proiectului. Nu a fost necesara incheierea unor contracte de munca deoarece echipa de management a proiectului este formata din personal angajat al U.A.T.

Prin Dispozitia nr.397/30.04.2015 a fost constituita echipa de implementare a proiectului. Ca anexa la dispozitie s-au intocmit fisele de post pentru membrii echipei, s-a stabilit norma de lucru, s-a stabilit programul de lucru.

Activitatea 2
Numele activităţiiDerularea achizitiilor
Rezultate activitate2.1. achizitii de servicii:

a)achizitionarea si elaborarea proiectului tehnic.

Au fost contractate serviciile de proiectare (intocmire proiect tehnic si detalii de executie) in baza contractului nr. 167/06.01.2015 prestator de servicii fiind SC CERT PROIECT SRL. Au fost intocmite nota justificativa,invitatiile depunere oferta. Oferta conforma si acceptabila a fost cea depusa de SC CERT PROIECT SRL. A fost intocmit procesul verbal de receptie a serviciilor.

b) achizitionarea serviciului de dirigentie de santier

Au fost contractate serviciile de dirigentie de santier. Au fost intocmite referatul de necesitate, nota justificativa privind determinarea valorii estimate,invitatiile depunere oferta Oferta conforma si acceptabila a fost cea depusa de PFA LUPU GHE.VIOREL.

c)Achizitia serviciului de audit financiar-linia bugetara nr. 8;

Au fost contractate serviciile de audit financiar. Au fost intocmite, referatul de necesitate, nota justificativa privind determinarea valorii estimate,invitatiile depunere oferta. Oferta conforma si acceptabila a fost cea depusa de SC Contexpert SRL Focsani.

d)Achizitia serviciului de instruire beneficiari (Curs initiere –Operator introducere , validare si prelucrare date )

A fost contractat serviciul de instruire beneficiari

Au fost intocmite,referatul de necesitate, nota justificativa privind determinarea valorii estimate,invitatiile depunere oferta, caiet de sarcini. Au fost depuse oferte de catre Scoala Romana de afaceri a camerelor de comert si industrie –filiala Braila si Scoala Romana de afaceri a camerelor de comert si industrie-filiala Vrancea. Oferta conforma si acceptabila a fost cea depusa de Scoala Romana de afaceri a camerelor de comert si industrie-filiala Vrancea

e)Achizitia serviciului de catering

A fost contractat serviciul de catering

Au fost intocmite, norma interna privind metodologia de desfasurare a procedurii de achizitie a unui serviciu cuprins in anexa 2B, referatul de necesitate, nota justificativa privind determinarea valorii estimate, invitatiile depunere oferta, caiet de sarcini.

f)Achizitie serviciu de cazare si masa (organizare excursie)

A fost contractat serviciul de cazare si masa

Au fost intocmite, norma interna privind metodologia de desfasurare a procedurii de achizitie a unui serviciu cuprins in anexa 2B, referatul de necesitate, nota justificativa privind determinarea valorii estimate, invitatiile depunere oferta, caiet de sarcini.Oferta conforma si acceptabila a fost cea depusa de SC EUROTRANS SRL.

g)Achizitie serviciu de inchiriere autobuz/autocar .

A fost contractat serviciul de inchiriere autobuz/autocar

Au fost intocmite referatul de necesitate, nota justificativa privind determinarea valorii estimate .Oferta conforma si acceptabila a fost cea depusa de SC FAVIMAR TRANS SRL Achizitia serviciului de cazare si masa si a serviciului de transport au fost realizate conform planului de achizitii .Aceste doua achizitii au fost prevazute in cadrul derularilor activitatilor sociale.

h)Achizitie bilete organizare vizita la teatru .S-a intocmit referatul de necesitate si nota justificativa privind determinarea valorii estimate. Totodata s-a intocmit procesul verbal de receptie

2.2 Achizitii bunuri

a)Achiziţionarea materialelor consumabile (furnituri de birou, materiale de curăţenie, materiale promovare proiect, alte materiale consumabile necesare derulării activităţilor)

Prin contractul de furnizare s-a realizat achizitia materialelor de promovare a proiectului.

S-a realizat achizitie materiale de curatenie pentru spatiile destinate beneficiarilor, linia bugetara nr.3

S-a realizat achizitie furnituri birou/materiale educative, linia bugetara nr.3.

S-a realizat achizitie materiale necesare derularii activitatilor instructiv educative

S-a realizat achizitie echipamente pentru facilitatile beneficiarilor calculator, laptop,imprimanta, linia bugetera 4.1.1.

S-a realizat achizitie echipamente pentru facilitatile destinate beneficiarilor respectiv masini de cusut, linia bugetara 4.1.1.

S-a realizat achizitie materiale necesare activitatii ,,Crosul Primaverii,,(tricouri personalizate, diplome de participare, medalii), linia bugetara nr.5

S-a realizat achizitie puieti si flori , linia bugetara nr.5.

Achizitie carburant transport organizare vizite de studiu –linia bugetara nr. 2.

Au fost intocmite referatul de necesitate ,nota justificativa privind determinarea valorii estimate si nota de comanda

2.3 Achizitie lucrari de constructii

In vederea realizarii lucrarilor de constructii a fost inceputa procedura de achizitii (achizitie directa), prin intocmirea referatului de necesitate .A fost intocmita nota justificativa privind determinarea valorii estimate, caietul de sarcini, invitatii depunere oferta.

In urma evaluarii de catre Comisia de evaluare a fost stabilita ca fiind acceptata propunerea tehnica si financiara depusa de catre SC CONSTRUCTIA SA Tecuci .Astfel s-a incheiat contractul de lucrari.

Activitatea 3
Numele activităţiiExecuţia lucrărilor de modernizare
Rezultate activitateIn conformitate cu contractul de lucrari, constructorul a realizat lucrarile de modernizare ale Centrului de zi, lucrari care s-au incheiat in data de 23.09.2015

Modernizarea centrului de zi a cuprins executarea unor lucrări de intervenţii (reparaţii sau înlocuiri) asupra unor elemente componente ale clădirii, ale finisajelor şi intervenţii asupra instalaţiilor interioare termice, electrice şi sanitare astfel încât să permită desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor Centrului de zi. Lucrările au constat în: reparaţii ale şarpantei, înlocuire tâmplărie exterioară existenţă cu tâmplărie din PVC şi geam termopan, izolaţie termică exterioară, reparaţii ale instalaţiilor electrice, termice şi sanitare, schimbare pardoseli, zugrăveli lavabile în toate spaţiile. Pentru realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale şi echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor standardelor în vigoare.Lucrarile au fost realizate in proporte de 100%. A fost emisa dispozitia privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor . Au fost intocmite invitatiile de participare la receptie.A fost emisa adeverinta de catre ISC Vrancea prin care se adevereste ca Primaria Marasesti a virat cotele legale datorate ISC pentru obiectivul de investitii Modernizare Centru de zi .A fost intocmit Raportul final privind urmarirea executiei la obiectivul de investitii elaborat de catre proiectantul general SC CERT PROIECT SRL FOCSANI.bA fost realizata receptia la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitie ,,Modernizare Centru de zi ,str. Zorile ,nr. 2 oras Marasesti, jud. Vrancea ,, rezultand Procesul verbal de receptie nr.20921 din 10.12.2016.

Activitatea 4
Numele activităţiiPromovarea proiectului
Rezultate activitatePe tot parcursul desfasurarii proiectului s-a asigurat mediatizarea proiectului, în acest sens furnizându-seinformaţii transparente, clare şi corecte referitoare la realizarea proiectului. Realizarea acestei activitati are la bază Planul de comunicare şi promovare a proiectului care utilizează instrumente de tipul: website, comunicate de presă, pliante, afişe, etichete, materiale suport, evenimente (spectacole, expoziţii etc.).

S-a organizat in data de 27.02.2015 conferința de presă de la începutul proiectului in cadrul careia s-audistribuit 25 pixuri personalizate, 25 mape de presa, 25 flyere

• S-a redactat,cu ocazia conferintei de lansare a proiectului in data de 27.02.2015, un comunicat de presă privind începerea proiectului şi periodic în ziarul local, informaţii referitoare la derularea proiectului .

Au fost elaborate si distribuite materiale promotionale, s-a realizat unui panou de promovare a proiectului care a fost amplasat într-un loc vizibil.

S-a realizat incepand cu data de 16.01.2015, o pagina speciala pe site-ul UAT oras Marasesti si s-aupublicat informații referitoare la derularea proiectului .

Cu ocazia inaugurării obiectivului realizat ,pe data de 16.10.2015, în cadrul proiectului s-a organizat un eveniment local la care au participat pe lângă reprezentanţi ai presei membrii comunităţii locale, beneficiari direcţi şi indirecţi ai proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor locale. A fost organizat un spectacol sustinut de copiii, beneficiari ai proiectului, sub indrumarea educatorilor de la Centrul de zi . Si cu aceasta ocazie au fost distribuite materiale promotionale .

Pe parcursul implementarii proiectului a fost realizata monitorizarea şi evaluarea activităţilor de comunicare şi promovare a proiectului rezultand rapoarte de monitorizare si raportare .

Activitatea 5.1
Numele activităţiiOrganizarea derularii activitatilor sociale din cadrul proiectului
Rezultate activitateIn cadrul acestei activitati a fost realizata procedurade lucru pe durata de implementare a proiectului,au fost elaborate fisele de post pentru membrii echipei de implementare a proiectului, incheierea contractului de munca pentru lectorul activitatii Campania Viitorul începe cu Tine(ri)! şi a programului săptămânal, s-a realizat selectia beneficiarilor (20 de tineri si 40 de copii) intocmindu-se dosarele personale ale beneficiarilor .
Activitatea 5.2
Numele activităţiiSprijin pentru copii in vederea integrarii scolare
Rezultate activitateActivitate raportata partial conform RI2,RI3

Activitatea s-a derulat pe parcursul a 11 luni , de luni pana vineri in intervalul orar 09.00-11.00 pentru copiii care invata dupa-amiaza si in intervalul 14.00 – 16.30 pentru copiii care invata dimineata, fiind realizata cu sprijinul personalului propriu angajat in cadrul centrului de zi ( 2 educatori Pavel Lenuta ,Popescu Mioara si Gogu Otilia ). Beneficiarii activitatii sunt cei 40 de copii. In cadrul acestei activitati s-a urmarit prevenirea abandonului şcolar şi creşterea interesului pentru noi cunoştinţe a beneficiarilor prin: activităţi instructiv-educative (efectuarea temelor de vacanta activităţi individuale pentru a recupera materia şcolară acolo unde beneficiarii au lacune), relationarea cu cadrele responsabile în vederea reintegrării beneficiarilor în colectivul şcolii.

In vederea monitorizarii activitatii scolare au fost solicitate situatiile scolare ale beneficiarilor .

In fiecare zi de vineri s-au organizat sedinte de lucru la care au participat membrii echipei de implementare , management ,profesionisti din cadrul proiectului .

Activitatea 5.3
Numele activităţiiServicii de consiliere pentru copii ,tinerii si familiile lor
Rezultate activitatePsihologul angajat in cadrul proiectului, d-na Arghire Adriana a realizat programul cadru al activitatilor psihologice din cadrul proiectului(temele propuse au fost realizate pe grupe de varsta).Continuturile programei de Consiliere si orientare sunt flexibile, adaptabile la nevoile beneficiarilor, la nevoile comunitatii si ale societatii în ansamblu.

Beneficiarii dobândesc cunostinte si abilitati care îi ajuta sa devina actori responsabili si sa contribuie la viata scolara, a comunitatii, a familiei, a grupului de prieteni, sa transforme activitatea de învatare într-un proces permanent, sa îsi creeze viitorul – ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile.

Au fost elaborate planuri initiale simple, cu

privire la educatie si la propria evolutie, au foststabilite obiective de atins.

Activitati realizate in cadrul acestei perioade de raportare:

1.Modul ,,Dezvoltarea abilităților de utilizare a informațiilor în procesul de învațare. Managementul informațiilor și al învațării ;

2. Diagnosticarea diferenţială a dificultăţilor de învăţare;

3. Criterii de analiza a informatiilor referitoare la ofertele educationale si gasirea unui loc de munca.

4. Scrisoarea de intenție – un instrument de promovare personală în care candidatul îşi argumentează interesul şi îşi justifică candidatura pentru un post o funcție, personalizat pentru fiecare post în parte.

5. Dezbateri pe tema ,,Dezvoltarea abilităților de utilizare a informațiilor în procesul de învațare. Managementul informațiilor și al învațării .

6. Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei.

7. Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate.

8. ‘’Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei”

Activitatea 5.4
Numele activităţiiCurs -IT
Rezultate activitateCursul de iniţiere Operator introducere validare şi prelucrare date, cod COR 411301, s-a realizat pe parcursul a 60 de ore din care 20 de ore instruire teoretică, 40 de ore instruire practică incepand cu data de 30.04.2015(data contractului de achizitie).Furnizorul de servicii a fost Scoala Romanade Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie, Filiala Vrancea. Cursul s-a derulat in decursul lunilor iunie, iulie ,august in fiecare zi de vineri in intervalul orar 15.00-20.00. Beneficiarii cursurilor au fost cei 20 de tineri. După absolvirea cursului beneficiarilor li s-aueliberat certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, eliberate de către M.M.F.P.S. şi M.E.C.T.S.

Pe parcursul desfasurarii acestuia beneficiarii au studiat:

• Funcţionarea şi utilizarea eficientă a sistemului unui PC tipic;

• Utilizarea, operarea şi adaptarea interfeţei utilizator;

• Gestiunea zonelor de memorie şi a fişierelor;

• Utilizarea internetului ca sursă de informaţie şi platformă de comunicare;

• Înţelegerea şi utilizarea corectă a elementelor unei pagini web;

• Navigarea pe WWW;

• Utilizarea poştei electronice;

• Asigurarea siguranţei datelor/documentelor;

• Prezentarea pachetului Microsoft Office;

• Prezentarea şi utilizarea programului Microsoft Office Word;

• Crearea unui registru de calcul, construirea unui grafic pe baza datelor dintr-un registru de calcul.

Activitatea 5.5
Numele activităţiiLaboratorul de activitati non-formale, extracurriculare
Rezultate activitatePrin activitatile din aria educaţiei non-formale, s-apropus să oferim copiilor şi tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta o serie importantă de competenţe.Astfel, s-a urmărit dezvoltarea în rândul copiilor şi tinerilor a competenţelor de înţelegere a diversităţii culturale, responsabilizare, lucru în echipă, planificare, organizare sau coordonare. Beneficiarii activitatii sunt cei 40 de copii si cei 20 de tineri.

• Campania Viitorul începe cu Tine(ri)! :

Prin aceasta campanie s-a urmarit desfasurareaunor activităţi de conştientizare a eficientizării energiei,a economisirii apei, a colectării selective a deşeurilor, a prevenirii poluării aerului, solului şi a apei, plantare de puieţi, activităţi educative pentru formarea abilităţilor de comunicare, a cunoştinţelor antreprenoriale şi tehnice ( ex. confecţionarea de obiecte uzuale şi decorative utilizând materiale reciclabile şi promovate în cadrul unei expoziţii cu vânzare). Prin intermediul lectorului angajat prin proiect ,d-na Anghel Lavinia activitatea s-adesfasurat in fiecare zi de joi in intervalul orar 13.00-16.00, cu participarea celor 20 de tineri.

• Făbricuţa de idei: Atelier de croitorie în cadrul căruia copiii vor învăţa să utilizeze maşinile de cusut şi să creeze diferite obiecte, stimulând creativitatea participanţilor. Activitatea se desfasoara pe parcursul a 12 luni, in fiecare zi de luni, in intervalul orar 11.00-14.00 cu sprijinul personalului propriu angajat in cadrul centrului de zi (2 educatori, 1 psiholog), cu participarea copiilor.

• Atelierul de pictură numit generic ,,Atelierul Fanteziei,,:

În implementarea activităţii s-a urmărit participarea activă a beneficiarilor şi stimularea creativităţii acestora. Activitatea s-a desfasurat pe parcursul celor 6 luni, in fiecare zi de marti, in intervalul orar 11.00-14.00 cu sprijinul personalului propriu angajat in cadrul centrului de zi , cu participarea copiilor.

• Promotorul de proiect (UAT Oras Marasesti) a organizat in cadrul activitatii,,Laboratorul de activitatii non-formale, extracurriculare,, o excursie care s-a desfasurat pe o perioada de 2 zile avand ca destinatie finala localitatea Brasov.

Promotorul de proiect a organizat in cadrul activitatii ,,Laboratorul de activitati non-formale,extracurriculare o vizita la teatru ce ce 20 de tineri beneficiari ai proiectului.

 

Rezultatele proiectului “Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din Comunitatea Cartier Nou, Oras Marasesti, judetul Vrancea”, prin Aplicatia PLUS pana la data prezentei:

– s-au realizat o parte din procedurile de achizitie in conformitate cu graficul Grant

– s-a realizat activitatea “Crosul Primaverii”.

 

Data: 14.07.2016

 

 

 

Centrul de Zi
ca daca n-ar fi, nu s-ar povesti

Personajele din aceasta poveste nu sunt printese, printi, zmei si vrajitoare, sunt copii maturizati mult prea devreme, cu nevoi, cu dorinte, cu probleme ce le impovareaza umerii, sunt fiinte care asteapta sa fie iubite si care la randul lor ofera dragoste din belsug.

Si cum orice poveste incepe cu ‘’A fost odata, ca niciodata…’’, am sa va spun povestea Ninei, o fetita de 12 ani, timida, cu parul blond si ochi intrebatori. Era toamna tarzie, copacii lepadasera frunza sub greutatea brumei, trupul firav al Ninei tremura sub o bluzita subtire. Vazand-o a urmat intrebarea fireasca: ‘’Unde-ti e haina?’’ si mi-a raspuns: ‘’Pe mine, alta haina nu am!’’.

Nina era imaginea ‘’fetitei cu chibrituri’’, numai ca ea trebuia sa aiba un alt destin. Atunci mi-am amintit de geaca mea alba pe care nu o mai purtasem de cativa ani si care am zis ca i se potriveste. A doua zi i-am adus-o, a probat-o si a fost foarte bucuroasa. Acest gest m-a apropiat si mai mult de Nina, dorindu-mi sa vorbesc indeaproape cu ea, sa ne imprietenim, sa isi poata deschide sufletul in fata mea. Am intrebat-o unde si cu cine locuieste, cu ce se ocupa parintii ei pentru a afla cat mai multe despre ea. Atunci, copilul cu lacrimile siroindu-i pe obraji, copilul care la 12 ani nu trebuia sa stie ce sunt greutatile vietii, mi-a raspuns:

‘’- Mama mea a plecat…m-a abandonat…pe mine m-a crescut bunica mea care este foarte batrana. Mama s-a recasatorit si a mai nascut 2 copii, pe care i-a adus si i-a lasat tot la bunica si a plecat din nou. De mine nu o intereseaza. Acum o luna in urma s-a intors acasa, l-a luat pe fratele meu si pe sora mea si s-au mutat impreuna, dar fara mine. Eu nu mai am mama! O mama nu se comporta asa!’’

Si atunci am vrut sa-i fac sederea la centru mai frumoasa, sa faca ceva pentru a uita, cateva ore, ca mama ei a abandonat-o, iar tatal nu a vrut sa o recunoasca.

Pentru ca se apropia Craciunul, i-am dat cateva idei si materiale necesare, sa faca ornamente pentru bradul pe care urma sa-l impodobim cu totii, descoperind un copil talentat, rabdator, dornic de a se face util.

In tot acest timp, Nina a creat diverse obiecte ornamentale, dar si-a descoperit si  dezvoltat noi abilitati:  in gospodarie, in comunicare si nu in ultimul rand, in educatie, fiid la randul ei ‘’sora cea mare’’ pentru colegii ei mai mici din Centrul de Zi. Desi viata nu i-a oferit iubire si educatie din partea parintilor, a fost inzestrata cu harul de a darui ceea ce ea nu a primit.

Povestea Ninei continua la Centrul de Zi Marasesti pentru ca, daca n-ar fi, nu s-ar povesti…

…Tot in aceste vremuri, l-am cunoscut pe Sebi, un voinic cu ochii margelati, cu vorba apasata si dreapta, nestiutor intr-ale minciunii, dar timid si aparent necomunicativ. Pe el il mistuie dorul … dorul de fiinta care ar trebui sa-i fie cel mai aproape-mama. El locuieste impreuna cu tatal lui, care oricat s-ar stradui, nu poate suplini mama. Sebi mai are o sora pe nume Cristina. Cu ani in urma parintii au luat calea strainatatii pentru un trai mai bun, numai ca strainatatea…i-a instrainat.

Cat timp parintii au fost plecati, copiii au stat cu bunica materna care, ulterior a paralizat. S-a intors doar tatal, mama nici in ziua de azi. Din cand in cand, la sarbatori ii mai trimite baiatului cate o jucarie pe care acesta o pretuieste, pentru ca este de la mama. Nu vorbeste despre ea, nu spune ca-i este dor, mama e doar plecata, dar cand spune acest lucru i se impanzesc ochii de lacrimi…

Si asta e … tot o poveste.

Si-am incalecat pe-o sa si v-as putea spune multe povesti asa.

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
Judeţul Vrancea
Orașul Mărăşeşti

Proiect “Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, oraş Mărăşeşti, judeţ Vrancea”, cod PEL052

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Mărăşeşti, în calitate de Promotor de Proiect încheie contractul de finanţare nr. 162/10.11.2014 pentru implementarea proiectului ,,Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, oraş Mărăşeşti ,judeţ Vrancea”, finanţat în apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 ,, Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii social”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-201.4

In cadrul activitatilor proiectului a organizat evenimentul intitulat ,,Crosul Primaverii,,. Activitatea are drept scop prevenirea marginalizarii copiilor romi si a celor din medii dezavantajate socio-economic, incluziunea sociala a romilor si combaterea discriminarii, fiind stiut faptul ca sportul reprezinta un instrument de dialog si contribuie la schimbarea atitudinii colective in societate. Evenimentul s-a desfasurat la inceputul lunii iunie, fiecare participant primind pachet cu diferite produse, ocupantii locurilor I,II,III fiind recompensati in mod corespunzator.

Date de contact pentru informaţii suplimentare:

Sediul Primăriei oraşului Mărăşeşti,

Str. Siret nr. 1, oraş Mărăşeşti, jud. Vrancea

E-mail primaria@primariamarasesti.ro

Tel./fax 0237 260 550

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

www.granturi-corai.ro

www.frds.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor.

 

 

 

 

ROMÂNIA
Judeţul Vrancea
Orașul  Mărăşeşti

Proiect Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, oraş Mărăşeşti, judeţ Vrancea, cod PEL052

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Mărăşeşti   în calitate de Promotor de Proiect  încheie  contractul de finanţare nr. 162/10.11.2014 pentru implementarea proiectului,,Şanse la integrare pentru copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc din comunitatea Cartier Nou, oraş Mărăşeşti ,judeţ Vrancea, finanţat în apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 ,, Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru ăpromovarea incluziunii sociale,,program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale își propune să contribuie la îmbunătățirea situației copiilor și tinerilor aflați în situații de risc prin implicarea mai activă în evoluția lor a părinților/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunității în general, precum și inițierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale.

Apelul LOCAL se adresează nevoilor specifice  ale romilor prin sprijinirea măsurilor care au ca țintă copiii și tinerii aflați în situații de risc care trăiesc în comunități aflate în zone rurale sau urbane, cu o populație romă numeric relevantă. Aceasta se concentrează pe îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor aflați în situații de risc la educația formală și non-formală. Suma alocata pentru apelul LOCAL este de 5.176.451 euro.

Operatorul de Program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), iar Partener de Program  din partea statelor donatoare este Consiliul Europei prin Directoratul pentru Cetățenie Democratică și Participare.

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor  a unui număr de 20 de tineri, aflaţi în situaţii de risc, în vederea îmbunătăţirii accesului la piaţa muncii, prin organizarea unor sesiuni de instruire, îndrumare, consiliere şi asistenţă pentru găsirea unui loc de muncă în decursul unei perioade de 12 luni.
Creşterea cu 70 % a  gradului de conştientizare în rândul familiilor de etnie romă şi a comunităţii locale asupra importantei educatiei, prin initierea si derularea unei campanii de informare şi educare,pe parcursul a 12 luni.
Creşterea cu 80% a gradului de acces la servicii adaptate nevoilor copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc prin modernizarea şi dotarea unui Centru de zi multifuncţional într-o perioadă de 18 luni.

Grup țintă principal

  • 40   copii (3-15 ani)
  • 20 tineri  (16-29 ani)

Bugetul proiectului este de 840888 lei din care Grand SEE 85% şi cofinanţare de la bugetul de stat 15%.

Rezultate așteptate

  • îmbunătățirea frecvenței școlare și reducerea abandonului școlar
  • îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru tinerii defavorizați
  • modernizarea/dezvoltarea facilităților sociale care furnizează servicii pentru  grupuri vulnerabile de copii și/sau tineri
  • profesioniști mai bine pregătiți implicați în activitățile destinate copiilor și tinerilor sau în cele vizând incluziunea socială a grupurilor defavorizate
  • Creșterea nivelului de conștientizare a nevoii de a beneficia de educație în rândul familiilor de etnie romă, dar și a membrilor comunității în general

Date de contact pentru informaţii suplimentare:

Sediul Primăriei oraşului Mărăşeşti,

Str. Siret nr. 1, oraş Mărăşeşti, jud. Vrancea

E-mail primaria@primariamarasesti.ro

Tel./fax  0237 260 550

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

www.granturi-corai.ro

www.frds.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia  oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014; Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor

Scroll to Top
Sari la conținut