Detalii de contact

ANUNT

STIMATI CETATENI
PRIMARIA ORASULUI MARASESTI
IMPLEMENTEAZA PROIECTUL “Actiuni strategice pentru
reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din
orasul Marasesti, judetul Vrancea” prin care se
asigura un pachet integrat de masuri de sprijin in vederea
reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala. Strazile acceptate sunt: Orhideelor, Toporasilor, Campului, Cartier Nou, Lalelelor, Putnei, Plevnei, Zabrauti, Islaz, Democratiei, Independentei, Muncii, Nicolae Balcescu, Siret (delimitata de la str. Independentei pana la cimitir), Crangului, Negropontes, Garoafei.
Pentru a putea beneficia de aceste masuri, trebuie sa
indepliniti urmatoarele conditii:

MINIM 8 CLASE CU ACT DOVEDITOR (DIPLOMA,
ADEVERINTA)
SA AVETI ACTE DOVEDITOARE PENTRU VENITUL
PERSONAL SI AL FAMILIEI (CUPON PENSIE, ALOCATIE,
ADEVERINTA AJUTOR SOCIAL, SOMAJ)
ACTUL DE PROPRIETATE DIN CARE SA REIASA
SUPRAFATA LOCUIBILA
COPIE DUPA BULETIN
COPIE DUPA CERTIFICAT DE CASATORIE/DECIZIE
DE DIVORT (DACA ESTE CAZUL)
ADEVERINTA DE SALARIAT (DACA LUCRATI)

Pentru a va inscrie va rugam sa va prezentati la sediul Primariei Orasului Marasesti cu documentele sus mentionate, la biroul de Achizitii, Informatica si Management Proiecte, nr. tel. 0237 260 550, interior 228.

____________________________________________________________________

Primăria Mărășești va implementa cel mai mare proiect destinat comunității de romi din oraș, cu o valoare de 10,6 milioane lei, respectiv peste 2 milioane de euro. Obiectivul general al proiectului ”Acțiuni strategice pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din orașul Mărășești, județul Vrancea” îl constituie furnizarea unui pachet integrat de măsuri de sprijin pentru comunitatea marginalizată romă.

Fondurile necesare pentru realizarea activităților cuprinse în acest proiect sunt asigurate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Elaborarea proiectului a fost făcută în baza rezultatelor la nivel de comunitate, unde au fost analizate trei zone ale orașului, în care au fost atinși toți indicatorii prin intermediul cărora se stabilește dacă o comunitate este în excluziune socială și sărăcie. Populația potențială din aceste zone este de 4091 locuitori, din care 81% sunt persoane de etnie romă.

Prin intermediul acestui proiect se urmăresc atingerea următoarelor obiective:

Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul educației pentru 130 copii și 50 părinți/tutori, pentru reducerea abandonului școlar ;

Implementarea unor masuri și intervenții în domeniul ocupării forței de munca pentru un număr de 375 persoane;

Implementarea unor măsuri și intervenții în domeniul dezvoltării și furnizării de servicii medico-sociale destinate tuturor persoanelor din grupul țintă (600 persoane), care vor constitui un punct de plecare în îmbunătățirea stării de sănătate a acestora;

Îmbunătățirea condițiilor de locuit și a siguranței locative prin realizarea unor activități de igienizare pentru 370 gospodării, precum și îmbunătățirea căilor de acces pentru 600 de persoane;

30 gospodării (30 persoane) vor beneficia de clarificarea situației juridice a actelor de proprietate.

Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare și conștientizare la nivelul comunității cu accent pe implicarea activă a membrilor acesteia în scopul promovării nediscriminării și egalității de șanse.

Acesta este cel mai mare proiect implementat pentru populația marginalizată din Mărășești, prin care sperăm să îmbunătățim condițiile de trai în comunitatea romă. Pentru a realiza acest obiectiv, prin activitățile pe care le vom desfășura vom ajuta la prevenirea abandonului școlar, pregătirea beneficiarilor pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă, asigurarea unor servicii medicale și sociale de calitate prin care sperăm ca beneficiarii să conștientizeze importanța respectării unor reguli esențiale pentru sănătate. Proiectul prevede desfășurarea unor activități complexe, cu implicarea unor instituții de la nivel județean, iar la final sperăm ca rezultatele să fie măsură, iar problemele comunității de romi vor fi mai puține”, a declarat primarul Valerică Chitic.

Scroll to Top
Sari la conținut