Detalii de contact

CERERE AJUTOR DE INCALZIRE 2021 – DESCARCARE PDF / DESCARCARE DOC

Hotararea nr. 17 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Marasesti ca institutie publica de interes local, fara personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Orasului Marasesti

Legislația beneficiilor de asistenţă socială

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare       

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare                    

Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece              

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată.                

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.                  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011.                       

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.                     

Conditii acordare stimulent educational

Acte necesare

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF)              

Acte necesare depunerii ajutorului social – Venit Minim Garantat                       

Acte necesare pentru alocația de stat pentru copii                      

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație/stimulent creștere copil               

Acte necesare alocație copil născut în străinatate            

Acte necesare la depunerea dosarului de evaluare complexă a copilului cu grad de handicap                    

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protecția Copilului                

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav                       

Acte necesare în vederea instituirii curatelei speciale (curator străin)               

Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav                       

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament familial                      

Acte necesare la solicitarea acordului de schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor                 

Acte necesare stimulent educational                      

Opis dosar de indemnizație/stimulent creștere copil

Cereri Asistență socială

Cerere pentru acordarea ajutorului social             

Cerere pentru modificarea a datelor                      

Cerere de acordare a unui ajutor de urgență                    

Cerere stimulent educational

Protecția victimelor violenței

Adresa Primarie                    

Adresa politie            

Cerere Ordin de protectie                

Minuta            

Nota telefonica

Persoane cu handicap copii și adulți

Acte necesare institutionalizare persoane cu dizabilitati              

Cerere institutionalizare persoane cu handicap                 

Ancheta handicap adult                   

Cerere tip ancheta                

Cerere tip evaluare la domiciliu                  

Cerere tip persoana cu handicap – se completeaza doar de catre persoana cu handicap        

Cerere tip reevaluare complexă                  

Cerere schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor               

Contestație certificat emis de comisie

Protecția persoanelor vârstnice

Acte necesare institutionalizare persoane varstnice                     

Cerere institutionalizare persoane varstnice

Protecția copilului

Cerere tip evaluare caz nou            

Contract consiliere               

Contract furnizare servicii               

Fisa redirectionare caz                    

Plan de interventie               

Raport consiliere                   

Raport de vizita                    

Raport evaluare initiala                    

Raport inchidere caz            

Anchetă socială copil cu handicap               

Factorii de mediu                 

Fișă evaluare psihologică copil                    

Fișă medicală sintetică                     

Fișă psihopedagogică            

Scroll to Top
Sari la conținut