Detalii de contact

Constantin Ghiniţă

Foarte iubit în oraşul său, scriitorul a trecut în nefiinţă în anul 2008.

Autorităţile din oraşul Mărăşeşti au hotărît la ultima şedinţă de consiliu local acordarea titlului de “Cetăţean de onoare, post-mortem” celui care a fost Constantin Ghiniţă. Edilii oraşului au încercat să îi confere acest titlu poetului şi totodată directorului Casei de Cultură “Emanoil Petruţ” vreme de peste un deceniu încă din anul 2010, dar din varii motive nu au reuşit. La iniţiativa şi cu contribuţia hotărîtoare a prof. dr. Adrian Botez, fondatorul şi redactorul-şef al revistei „Contraatac” din Adjud, propunerea s-a concretizat. „Cele peste zece volume de poezie, proză şi ziaristică, în toate mustind dăruirea pentru folosul urbei şi poporului său, credinţa în Dumnezeu, dragoste şi familie, în prietenie şi omenie, fac din Omul care a fost Constantin Ghiniţă un Cetăţean al Oraşului-Erou Mărăşeşti, cu care trebuie şi merită să ne mîndrim! Conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Mărăşeşti, post-mortem, lui Constantin Ghiniţă, ne onorează pe noi, cei care i-am fost contemporani”, transmite primarul Mărăşeştiului, Constantin Vlase. Debutul poetic al lui Ghiniţă a avut loc în anul 1961, în ziarul gălăţean „Drum Nou”, între 1969-1972 urmează Facultatea de Teologie Sibiu, iar din 1972 începe viaţa de cenaclu literar alături de scriitorul vrîncean Dumitru Pricop. În 1974 îi apar primele cronici literare în „Milcovul”, iar în 1975 este Laureat al Salonului Literar Dragosloveni „Alexandru Vlahuţă” din Focşani. În 1991 debutează în volum cu „Chemarea Scorpionului” urmînd în 1996 „Evanghelia a V-a”. La mijlocul anilor 2000 este primit ca membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău. A întemeiat şi condus „Ziarul de Mărăşeşti”, singura publicaţie locală cu valoare literar-artistică, aici debutînd mulţi copii, elevi şi tineri. (Sorin TUDOSE)

 

======================================================================

Foto: veteran de razboi Durnescu Ion

Pentru acordarea titlului de „cetatean de onoare” unor persoane nascute in orasul Marasesti cu o contributie deosebita pe plan politic, economic, social, cultural sau altor persoane importante, reprezentative pentru orasul Marasesti, se stabilesc urmatoarele criterii:

– este autor al unor lucrari stiintifice, literare, istorice, muzicale,arta, cultura, etc.;
– a fost apreciat pentru activitatea stiintifica, culturala, profesionala, publicistica cu decoratii, medalii, titluri, diplome, pe plan national si international;
– a organizat si condus formatii artistice, teatru, muzica care s-au remarcat la nivel national sau in afara tarii;

– este actor sau solist de opera, opereta, muzica usoara cu merite deosebite, fiind cunoscut ca atare pe plan national sau international;
– este detinator al titlului de doctor in stiinte, doctor docent, conferentiar sau profesor universitar;
– a avut initiativa si si-a adus contributia direct la construirea unor obiective industriale, comerciale, culturale;
– a desfasurat o activitate indelungata obtinand rezultate deosebite in coordonarea unor unitati economico-sociale, fiind recunoscut ca atare pe plan local, judetean sau national;
– prin intreaga sa activitate, prin comportament si prin rezultatele muncii sale a contribuit la afirmarea valorilor culturale nationale si universale, a adus cinste numelui de „roman”;
-a actionat pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, salvand vieti omenesti de la pieire sau bunuri din domeniul public de interes local, judetean sau national.
Calitatea de „cetatean de onoare” se pierde sau poate fi retrasa in conditiile in care persoana respectiva a comis fapte penale de natura sa atraga aplicarea unor pedepse complementare prevazute de art.64 Cod penal sau fapte de natura sa-i stirbeasca prestigiul moral, intelectual sau profesional de care s-a bucurat si care a fost avut in vedere la acordarea titlului.

Cetatenii orasului au dreptul de a participa prin modalitatile prevazute de lege la viata politica, economico-sociala si cultural-sportiva a unitatii administrativ – teritoriale.

(1) Cetatenii orasului pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate, in mediul rural si pe cartiere sau strazi in mediul urban;
(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se face de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie;
(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei unde urmeaza sa se desfasoare aceasta;
(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti;
(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si finantare, daca este cazul;
(6) Solutia adoptata de Consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

CETĂŢENII DE ONOARE AI ORAŞULUI-EROU MĂRĂŞEŞTI

• 23 AUGUST 1926: I. POPESCU, general de divizie, comandantul diviziei XIII la Mărăşeşti;
• 27 OCTOMBRIE 1926: Ing. MIHAIL MANOILESCU, Subsecretar de Stat la Ministerul de Finanţe;
• TOAMNA ANULUI 1933: PAMFIL ŞEICARU, directorul ziarului „Curentul”, profund nemulţumit că pe locul marei bătălii de la Mărăşeşti se afla doar o bucată de tablă agăţată, aproape batjocoritor, de doi ţăruşi , trimite un memoriu prefectului de Putna, prin care solicita, pe propria lui cheltuială, să se ridice un MONUMENT AL VICTORIEI DE LA MĂRĂŞEŞTI, la intersecţia cunoscută astăzi sub numele de Tişiţa. Monumentul a fost executat de sculptorul OSCAR HAN. Inaugurarea a avut loc pe 20 septembrie 1934, când au fost prezenţi Regele Carol al II-lea, Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia, membri ai Guvernului, mareşalii Constantin Prezan şi Alexandru Averescu, comandanţi ai luptelor de la Mărăşeşti, oficialităţi şi o mare de oameni venită din toată bătrâna Vrance. Statuia reprezenta iniţial o femeie în alb, cu sabia ridicată deasupra capului, personificare a zeiţei Victoria. Pe frontispiciu se afla inscripţia: „DE DINCOLO DE VIAŢĂ FULGERĂ PORUNCA LOR: IUBIREA DE PATRIE !”. Din nefericire, acum, când se jonglează atât de uşor cuvântul „libertate”, nu s-a întreprins nimic pentru reparaţiile cuvenite. În aceeaşi situaţie se află şi superba cupolă a Mausoleului Neamului, deteriorate şi de nerecunoscut. IMPIETATE ŞI RUŞINE, ACESTEA POT FI CUVINTELE ISTORIEI ! Revenind, pe 29 septembrie 1934, primarul oraşului Mărăşeşti, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local, răspundea cu un gest nobil, declarându-l, în cadru festiv, cetăţean de onoare al oraşului Mărăşeşti, împreună cu:
–    SĂVEANU N.: prefect de Putna;
–    OSCAR HAN: sculptor

• 2 SEPTEMBRIE 1936:
–    GH. TĂTĂRĂSCU, prim ministru
–    PETRE BEJAN, Secretar de Stat la Ministerul Armamentului
–    ALEXANDRA CANTACUZINO, preşedinta SONFR
–    MIRCEA CANCICOV, ministru de finanţe

Personalităţi marcante care au fost făcuţi cetăţeni de onoare,  pentru sprijinul financiar spre reluarea construcţiei Mausoleului şi a Mărăşeştiului.

• 8 NOIEMBRIE 2001: Pe esplanada din faţa Monumentului II Joffre, pe timpul primariatului domnului Emilian Braşov, au fost făcuţi 9 cetăţeni de onoare ai oraşului Mărăşeşti:
–   JACQUE CHIRAC, preşedintele Franţei;
–   PIERRE MENAT, ambasadorul Franţei la Bucureşti
–   ERNEST SEGURA, ataşat militar la Ambasada Franţei,împreună cu doi reprezentanţi de frunte ai veteranilor din Franţa;
–   DECEBAL BACINSCHI, primarul municipiului Focşani, fiu al oraşului Mărăşeşti
–   ŞTEFAN CUCU, preşedinte UVRUV din România
–   CORNELIU PETRU NECHITA, general (r), vicepreşedinte UVRUV din România
–   NĂSTASE POPONETE, veteran de război, preşedinte  grupa UVRUV Mărăşeşti

* In data de 4 AUGUST 2009, pe timpul primariatului domnului Constantin Vlase, s-a acordat titlul de cetatean de onoare al orasului Marasesti urmatorilor cetateni, veterani de razboi:
– DURNESCU ION, veteran de razboi
– POPA ION, veteran de razboi
– MOCANU P. MARIN , veteran de razboi

* In data de 8 NOIEMBRIE 2009, cu ocazia Sf. Mihail si Gavril, patronul spiritual al orasului Marasesti, s-a acordat titlul de cetatean de onoare al orasului Marasesti dlui EUGEN RADU si dlui IONUT UNGUREANU, pentru intreaga activitate artistica.

Scroll to Top
Sari la conținut