Delegare de gestiune prin contract de achizitie publica a serviciului de “Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet” din cadrul serviciului public de salubrizare din orasul Marasesti, judetul Vrancea

Proces-verbal privind evaluarea  conformitatii propunerilor tehnice si financiare cu prevederile  caietului de sarcini si dupa caz cu factorii de evaluare  Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor Raportul procedurii ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA CAIET DE […]

Masa calda in regim de catering pentru beneficiarii Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din cadrul Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu Oras Marasesti Jud Vrancea 2020

Anunt de atribuire Raportul procedurii Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformitatii acestora cu propunerile tehnice Proces-verbal privind evaluarea conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini si, dupa caz, cu factorii de evaluare […]

Achizitia publica de servicii de acordare credit bancar in valoare de 2.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivelor de interes public local “Extindere retele de distributie a gazelor naturale pe strazile din orasul Marasesti, judetul Vrancea” si “Achizitie masina multifunctionala pentru maturat stradal complet utilata si echipata”

Anunt de participare simplificat Formulare Fisa de date Documentatie descriptiva Norme procedurale interne Raport intermediar al etapei privind selectia candidatilor Proces verbal dedeschidere a ofertelor Proces-verbal privind evaluarea conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de […]