Detalii de contact

 

Dispozitia nr.510/10.11.2021,  privind atribuirea contractului de  gestiune pentru activitea de curatare si transport a zapezii pe caile publice, din cadrul serviciului de salubrizare din orasul Marasesti,judetul Vrancea

Dispozitia nr. 342/26.08.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmarirea derularii Contractului  pentru finantarea in cadrul Programului national de Cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ teritoriale.

Dispozitia nr. 1 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al Sectiunii de dezvoltare

2021

Dispozitia nr.722 din 11.12.2019 privind:alocarea plajei de numere de inregistrare necesare functionarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Marasesti

Dispozitia nr.634 din 6.11.2019 privind constituirea echipei de implementare  a proiectului”Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata  din orasul Marasesti,judetul Vrancea

Dispozitia nr.284 din 30.05.2019 privind:modificarea si completarea Dispozitiei nr.924/27.11.2018 pentru constituirea echipei de implementare a proiectului”Amenajare Parc Joffre”

Dispozitia nr.229 din 10.04.2019 privind:recuperararea de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti  si servicile publice din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti a zilei de 30 aprilie 2019

Dispozitia nr.114 din 21.02.2019 privind:reorganizarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii

Anul 2019

Dispozitia nr.991 din 14.12.2018 privind:convocare in sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Marasesti pentru data de 20.12.2018

Dispozitia nr.924 din 27.11.2018 privind:constituirea echipei de implementare a proiectului”Amenajare Parc Joffre”

Dispozitia nr.981 din 04.12.2018 privind:desemnarea reprezentantului  UAT Marasesti in grupul de lucru judetean Vrancean pentru elaborarea amenajamentului pastoral

Dispozitia nr.958 din 28.11.2018 privind:desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor

Dispozitia nr.780 din 26.09.2018 privind:desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de administratie al Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Marasesti

Dispozitia nr.775 din 24.09.2018 privind:desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 2 Marasesti

Dispozitia nr.593 din 09.07.2018 privind:modificarea si completarea Dispozitiei nr.527/2018 pentru constituirea echipei de implementare a  proiectului ”Parteneriat Integrat pentru Dezvoltarea Durabila a 4 Comunitati Marginalizate din orasul Marasesti”-ID 114899

Dispozitia nr.458 din 15.05.2018 privind: desemnarea Comisiei de selectie a candidatilor pentru posturile necesare implementarii proiectului ”Parteneriat Integrat pentru Dezvoltarea Durabila a 4 Comunitati Marginalizate din orasul Marasesti”-ID 114899

Dispozitia nr.390 din 11.04.2018 privind:stabilirea locurilor de pe raza orasului  Marasesti,judetul Vrancea unde se pot organiza si desfasura adunari publice

Dispozitia nr.385 din 04.04.2018 privind: numirea coordonatorului de proiect pentru partenerul 2-UAT Marasesti pentru Proiectul ”Parteneriat Integrat pentru Dezvoltarea Durabila a 4 Comunitati Marginalizate din orasul Marasesti”-ID 114899

ANUL 2017

Dispozitia nr.1144 din 05.12.2017 privind: convocarea in sedinta de indata  a Consiliului local  al orasului Marasesti pentru data de 07.12.2017

Dispozitia nr.995 din 12.10.2017 privind: convocarea in sedinta extraordinara   a Consiliului local  al orasului Marasesti pentru data de 16.10.2017

Dispozitia nr.980 din 03.10.2017 privind: convocarea in sedinta de indata  a Consiliului local  al orasului Marasesti pentru data de 04.10.2017

Dispozitia nr.923 din 18.09.2017 privind:desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic”Eremia Grigorescu” Marasesti

Dispozitia nr.924din18.09.2017 privind:desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr.2 Marasesti

Dispozitia nr.520 din 28.06.2017 privind:numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Reproiectare , reabilitare si consolidare Scoala cu clasele I-IV Haret, oras Marasesti, judetul Vrancea.

Dispozitia nr.422 din 12.05.2017 privind:constituirea Grupului de Lucru Municipal pentru Incluziunea Romilor, in vederea implementarii Programului ROMACT la nivelul orasului Marasesti

ANUL 2016

Dispozitia nr.1185 din 28.12.2016 privind:numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii ” Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Marasesti, judetul Vrancea”

Dispozitia nr.984 din 31.10.2016 privind: stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in orasul Marasesti, ce urmeaza a fi utilizate in campania electorala ce precede alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016

Dispozitia nr.875 din 21.09.2016 privind: desemnarea responsabilului cu urmarirea lucrarilor aferente obiectivului de investitii” Lucrari de interventie in vederea cresterii perfomantei energetice la blocurile de locuinte din orasul Marasesti, judetul Vrancea”

Dispozitia nr.874 din 25.09.2016 privind: desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea contractului de finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati admnisitrative teritoriale pentru sectoare cadastrale incheiate intre Primaria orasului Marasesti si OCPI Vrancea

Dispozitia nr.725 din 25.08.2016 privind: modificarea si completarea Dispozitiei nr. 1000/17.11.2014 privind reorganizarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei orasului Marasesti si serviciilor subordonate Consiliului local Marasesti

Dispozitia nr.600 din 11.07.2016 privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local al orasului Marasesti pentru data de 12.07.2016

Dispozitia nr.537 din 27.06.2016 privind numirea Comisiei de evaluare pentru selectie parteneri in vederea implementarii unui proiect POCU 2014-2020, Axa 4

Dispozitia nr.508 din 10.06.2016 privind desemnarea persoanei imputernicite sa receptioneze produsele si sa semneze documentele de receptie pentru ajutoarele alimentare in cadrul POAD 2015/2016

Dispozitia nr.497 din 01.06.2016 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de lucrari ,,Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Marasesti, judetul Vrancea”

Dispozitia nr.416 din 29.04.2016 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.1113/2014 privind constituirea echipei de management a proiectului ,,Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din comunitatea Cartierul Nou, oras Marasesti, judetul Vrancea”

Dispozitia nr.416 din 29.04.2016 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.1113/2014 privind constituirea echipei de management a proiectului ,,Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din comunitatea Cartierul Nou, oras Marasesti, judetul Vrancea”

Dispozitia nr.415 din 29.04.2016 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.397/2015 privind constituirea echipei de management a proiectului ,,Sanse la integrare pentru copiii si tinerii aflati in situatii de risc din comunitatea Cartierul Nou, oras Marasesti, judetul Vrancea”

Dispozitia privind masuri obligatorii de intocmirea cererii de acordare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante la bugetul de stat

ANUL 2015

Dispozitia privind desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr.2 Marasesti

Dispozitia privind desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ”Ecaterina Teodoroiu” Marasesti

Dispozitia privind desemnarea reprezentantului Primarului orasului Marasesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Marasesti

Dispozitia privind desemnarea persoanei responsabile cu tinerea evidentei audientelor si a programului acestora

Dispozitia privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Marasesti pentru data de 24.09.2015

Dispozitia privind desemnarea persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Marasesti, autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral

Dispozitia privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Marasesti pentru data de 30.07.2015

Dispozitia privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Marasesti pentru data de 28.05.2015

Dispozitia privind aprobarea procedurii de lucru privind aprobarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare a produselor agricole, aplicata in cadrul Primariei orasului Marasesti, conform Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementarea pietei produselor din sectorul agricol

Dispozitia privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor.

Dispozitia privind desemnarea persoanelor responsabile la nivelul Primariei orasului Marasesti, judetul Vrancea, cu aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.

Declaratia privind aderarea in cadrul Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2015

Ianuarie 2008

Februarie 2008

Martie 2008

Aprilie 2008

Mai 2008

Iunie 2008

Iulie 2008

August 2008

Septembrie 2008

Scroll to Top
Sari la conținut