Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din26.04.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  26.04.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora stabilite in sume fixe si cote procentuale precum si amenzile aplicabile, pentru anul 2019;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2.Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 1.701.382 lei din excedentul bugetar al anului 2017 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3.Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a pozitiei nr.7 din Anexa la Ordinul Prefectului nr.19/08.06.1992 privind atribuirea in proprietate a unor cetateni ai or.Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4.Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a pozitiei nr.204 din Anexa la Ordinului Prefectului nr.19/08.06.1992 privind atribuirea in proprietate a unor cetateni ai or.Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5.Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6.Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7.Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului creditelor interne pe anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8.Proiect de hotarare privind aprobarea  bilantului contabil si al conturilor de profit si pierderi pe anul 2017 al S.C. I.L.G.O. S.A. Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9.Proiect de hotarare privind transformarea unui post contractual vacant din cadrul Centrului de zi  socio-educational Marasesti aflat in subordinea Consiliului local Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

10.Diverse;

Scroll to Top
Sari la conținut