Ordinea de zi pentru sedinta din 10.05.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta de indata  pentru data de  10.05.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE in vederea  elaborarii documentatiei  tehnico- economice pentru proiectul de investitii cu de numirea ”TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL” in cadrul proiectului Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul de investitii  ”TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL” in cadrul proiectului Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Marasesti nr.60/2017 privind aprobarea depunerii si implementarii de catre Orasul Marasesti, judetul Vrancea a proiectului „Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4.Proiect de hotarare privind  revocarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr.57/26.04.2018, privind propunerea de modificare a pozitiei nr.7 din Anexa la Ordinul Prefectului nr.19/08.06.1992 privind atribuirea in proprietate a unor cetateni ai or.Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2018;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *