Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 31.05.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  31.05.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea  inchirierii prin licitatie  publica deschisa a suprafetei de 20mp teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti in vederea amplasarii unui garaj;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2.Proiect de hotarare privind completarea listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti,jud. Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind mutarea temporara a activitatilor scolare ale Scolii Primare Haret si Gradinitei Haret in localul Scolii Gimnaziale Nr.2 Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4.Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a redeventei aferenta   contractului de concesiune nr.583/01.08.2009;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie-august 2018;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut