Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din12.04.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta extraordinara  pentru data de  12.04.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind   dezmembrarea in  doua loturi a  unui imobil  –  teren  in suprafata de  3.282.070mp,  ce apartine domeniului   public al orasului Marasesti  situat in orasul Marasesti, T.50,66,67,79,80,81,Pc 220,235,235/1 ,251/1 ,396,396/1,398,398/1,421,422,424,426,430 judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

  1.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr.67/27.07.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al orasului Marasesti in administrarea Scolii Gimnaziale Nr.2 Marasesti a imobilelor in care isi desfasoara activitatea  si care fac parte din domeniul public al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 

  1. . Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de  terenuri intre UAT Oras Marasesti,judetul Vrancea si UAT Comuna Movilita, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut