Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 31.01.2019

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  31.01.2019 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind  demararea procedurii de selectie a  administratorului unic al Societatii ILGO SRL Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

             2. Proiect de hotarare privind desemnarea  Comisiei de selectie  a administratorului unic  al Societatii ILGO SRL Marasesti;

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

               3 . Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorului unic al Societatii ILGO SRL Marasesti  ;

          Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

               4.  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2018;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

                  5. Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile publice subordonate Consiliului local al orasului Marasesti  ;

   Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

              6. Proiect de hotarare privind scutirea  la plata majorarilor de intarziere datorate de doamna Oprea(Chifor) Maricela , calculate pentru neplata in termen  a impozitului pe cladiri, teren si taxe concesiune ;

      Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

                7. Raport de activitate al  Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  Marasesti pe semestrul al II lea  2018.

           Prezinta : dl Dumitru Adrian sef  SVSU

                           8. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut