Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 28.02.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  28.02.2019 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei, numarului de personal  ,statului de functii pentru aparatul de specialitate  al Primarului orasului Marasesti si statului de functii pentru Serviciile Publice din subordinea Consiliului  local Marasesti;

      Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

              2. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului proiectelor, manifestarilor si activitatilor culturale ce vor fi organizate la nivelul UAT Marasesti in anul 2019;

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel 

               3 . Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

martie –    mai  2019;

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel         

             4. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut