Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 20.12.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  20.12.2018,  ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.


  1.  Proiect de hotarare privind aprobarea  solicitarii de schimbare de destinatie pentru un imobil inclus in baza materiala a Liceului Tehnologic “E.Grigorescu” Marasesti;

       Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2.Proiect de hotarare privind aprobarea  solicitarii de schimbare de destinatie pentru un imobil inclus in baza materiala a Liceului Tehnologic “E.Grigorescu” Marasesti;

      Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind prelungirea  termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General(PUG)  al orasului Marasesti  ;

        Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

           4 . Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019 – 2020  de pe raza orasului Marasesti ;

       Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

             5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art . 6, alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare;

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

            6. Proiect de hotarare privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din bugetul local;

   Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

             7. Diverse.Scroll to Top
Sari la conținut