Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 25.10.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  25.10.2018,  ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

     1 . Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al  domnului Cosor Ghita,  inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

      2.   Proiect de hotarare privind  validarea mandatului de consilier local al domnului Enoiu Romulus;

        Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

       3.   Proiect de hotarare privind completarea  listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti ,judetul Vrancea;

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

        4.    Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si  TEMEI DE PROIECTARE     in vederea elaborarii documentatiei tehnico –economice  pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “Construire locuinte sociale -40 unitati locative , oras Marasesti,str.Doinei,Tarla 41, Parcela 3604, Numar cadastral 54550 ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

        5.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici – faza Studiu de fezabilitate pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “Construire locuinte sociale -40 unitati locative , oras Marasesti,str.Doinei,Tarla 41, Parcela 3604, Numar cadastral 54550 ;

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

      6. Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si  TEMEI DE PROIECTARE     in vederea elaborarii documentatiei tehnico –economice  pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “Construire locuinte pentru tineri in regim de inchiriere -2o unitati locative, oras Marasesti,strada Doinei, Tarla 41, Parcela 3604, Numar cadastral 54549;

   Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

        7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici – faza Studiu de fezabilitate pentru  proiectul de  investitii cu denumirea “Construire locuinte pentru tineri in regim de inchiriere -2o unitati locative, oras Marasesti,strada Doinei, Tarla 41, Parcela 3604, Numar cadastral 54549;                          

    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

       8. Diverse

Scroll to Top
Sari la conținut