Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 06.11.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta extraordinara  pentru data de  06.11.2018 ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

          1 . Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „STATIE DE COMPOSTARE , AMBALARE/PELETIZARE IN CADRUL PROGRAMULUI DE FINANTARE  INVESTITII LA NIVELUL COMUNITATILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUARI CU NUTRIENTI”

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut