Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 27.09.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  27.09.2018,  ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

   1 . Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti  in Consiliul  de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.2 Marasesti;

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  2.   Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului local Marasesti  in Consiliul de administratie al  Scolii Gimnaziale Nr. 2 Marasesti;  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  3.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2018;  

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4.    Proiect de hotarare privind transformarea unui post contractual din cadrul Centrului de Zi socio-educational din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti  ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

   5. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut