Detalii de contact

Ordinea de zi pentru sedinta din 29.11.2018

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara  pentru data de  29.11.2018,  ora 16,00  la Sala de sedinte a Consiliului local.

                                  Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare retele stradale in orasul Marasesti,  judetul Vrancea                                                                                                                    Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

   2 . Proiect de hotarare privind  propunerea de modificare a pozitiei  nr. 7 din  Anexa la  Ordinul Prefectului nr. 19/08.06.1992 privind  atribuirea in proprietate unor cetateni ai or. Marasesti, judetul Vrancea   a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3)  din  Legea fondului funciar nr. 18/1991;

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  3.   Proiect de hotarare privind  transformarea unor functii publice vacante si posturi contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile publice din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti;

       Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului “Amenajare Parc Joffre ”, finantat prin PNDR ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind utilizarea  sumei de 300.000 lei din excedentul bugetar  al anului 2017 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

 6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2018;

   Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7.    Proiect de hotarare privind alocarea sumei de  30.000  lei pentru organizarea Serbarii “Pomului de Craciun”;

     Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018  –    februarie    2019;

  Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

   9. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut