Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 31 martie 2016

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 31.03.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, adiacenta constructiei existente, pentru extinderea acesteia;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2 . Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulate de domnul Dragan Daniel;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3 . Proiect de hotarare privind reinoirea mandatelor membrilor in Consiliul de Administratie la SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4 . Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice ,,O Noua Sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5 . Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6 . Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si al conturilor de profit si pierderi pe anul 2015 ale SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7 . Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 de lei in vederea bransarii la reteaua electrica de distributie a unor locuinte apartinand unor persoane marginalizate social;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8 . Proiect de hotarare privind incetarea de drept al mandatului de consilier local al domnului Ciobotaru George inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9 . Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei VRANCEAQUA a domnului Ostafi Ioan, prin demisie;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

10 . Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2016;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

11 . Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Marasesti nr. 2/28.01.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice ,,O Noua Sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

12 . Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Marasesti nr. 18/28.02.2016.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

13 . Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut