Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 23 martie 2016

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 23.03.2016 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

 

 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 1,00 mp teren catre FDEE ,,Electrica Distributie Muntenia Nord” SA prin SDEE Focsani in scopul realizarii lucrarii ,,A.E.E. STATIE EPURARE APE UZATE amplasata in orasul Marasesti, str. Democratiei, jud. Vrancea”;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2 . Proiect de hotarare privind actualizarea listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3 . Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Marasesti, pentru anul 2016.

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut