Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 31.08.2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 31.08.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a unui imobil-teren in suprafata de 4.117.070 mp ce apartine domeniului public al orasului Marasesti situat in orasul Marasesti , T.50,66,67,79,80,81, Pc.220,235,235/1, 251/1 396,391/1 , 398,398/1,4121, 422, 424, 426, 430, judetul Vrancea.

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

2. Proiect de hotarare privind alipirea a doua loturi de teren ce apartin domeniului public al orasului Marasesti, situate in orasul Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

3. Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr.11.090/04.07.2016 incheiat intre Primaria orasului Marasesti si SC LUMEN 1980 SRL

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a SC Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

5. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifului pentru serviciile publice de salubritate practicate de SC ILGO SA Marasesti;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2017-noiembrie 2017;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

7. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut