Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 23.08.2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta extraordinara pentru data de 23.08.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2017;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

2.Proiect de hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROECTARE in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice(faza DALI) pentru investitia „REABILITARE SI AMENAJARE PARC JOFFRE-LUCRARI DE MODERNIZARE ALEI PIETONALE”;

Initiator:dl.Primar Chitic Varerica -Dorel

3.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti documentatiei de avizare lucrari de interventie pentru investitia”REABILITARE SI AMENAJARE PARC JOFFRE-LUCRARI DE AMENAJARE ALEI PIETONALE”;

Initiator:dl.Primar Chitic Varerica -Dorel

4.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr.63/27.07.2017 pentru Aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii vatamatoare de munca pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si din serviciile publice subordonate Consiliului Local Marasesti;

Initiator:dl.Primar Chitic Varerica -Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut