Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 28.09.2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 28.09.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind alipirea a doua loturi de teren ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, situate in orasul Marasesti, judetul Vrancea.

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din orasul Marasesti nr.2908 din 4.12.2007 – concesionar SC ILGO SA Marasesti;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Marasesti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,,Eremia Grigorescu” Marasesti:

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Marasesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.2 Marasesti;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Marasesti in Consiliul de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Marasesti;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2017;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

7. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local Marasesti nr.60/05.07.2017 pentru aprobarea depunerii si implementarii de catre Orasul Marasesti, judetul Vrancea, al proiectului ,,Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judetul Vrancea”;

Initiator:dl. Primar Chitic Valerica -Dorel

8. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut