Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 29 august 2013

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 29.08.2013 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti catre titularii constructiilor aflate pe acestea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. .Proiect de hotarare privind stabilirea locatiei pentru infiintarea unui depozit pentru colectarea deseurilor electrice , electronice si electrocasnice (DEEE);

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, Judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind revocarea mandatelor de membri inConsiliul de administratie al SC ILGO SA Marasesti ale numitilor Cimpoesu Mirela – Claudia si Nedelcu Florin ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2013;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind împuternicirea Primarului orasului Marasesti , judeţul Vrancea pentru a negocia Contractul colectiv de muncă pentru anul 2013 cu reprezentanţii personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti, judeţul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi , ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2013 – noiembrie 2013;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr.72/2012 privind aprobarea editarii unui ziar local de informare – ”Gazeta de Marasesti”;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut