Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 25 iulie 2013

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta de indata organizata in data de 25 iulie 2013, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

2. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Bisericii Crestine dupa Evanghelie „BETEL”  Marasesti a unei suprafete de teren situata in or. Marasesti pentru construirea unei biserici;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Planului Strategic al Serviciului Public Local de asistenta Sociala al orasului Marasesti pentru perioada 2013-2017, a Codului Etic al personalului care furnizeaza servicii sociale si a Cartii drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

4. Proiect de hotarare privind actualizarea Nomenclatorului stradal al orasului Marasesti, judetul Vrancea;
Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru zonele vulnerabile la poluare cu nitrati din surse agricole;
Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

6. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea Zilei de 6 August;
Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal, statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si statului de functii pentru Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local;
Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

8. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren si cladiri numitilor Tontoroi Costel si Marghioala;
Initiator: dl Primar Chitic Valerica Dorel

9. Diverse

Scroll to Top
Sari la conținut