Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 31 iulie 2014

Se convoaca Consiliul local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 31.07.2014 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, jud.Vrancea in domeniul privat al acestuia a unui imobil situat in orasul Marasesti, str. Siret, nr.9, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr.105 /2010 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 3,56 ha balta apartinand domeniului privat al orasului Marasesti in vederea amenajarii pentru piscicultura;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr.46/2014 pentru aprobarea listei de achizitie de materiale si echipamente pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice ” , a Notei justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si echipamente si a Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru persoane varstnice „O nouasansa” Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala , in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 3/2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al orasului Marasesti in administrarea Caminului pentru persoane varstnice „O noua sansa” Marasesti a imobilelor in care isi desfasoara activitatea si care fac parte din domeniul public al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Marasesti nr. 76/17.09.2014 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre CUP Focani si modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei “Vranceaqua” la care orasul Marasesti este membru;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z.INFIINTARE FERMA PLANTATIE POMICOLA SI CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA , IMPREJMUIRE”in orasul Marasesti, judetul Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea Zilei de 6 August – Ziua orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea buigetului de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul2014;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut