Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 04.10.2017

 

Se convoaca Consiliul local Marasesti in sedinta extraordinara pentru data de 16.10.2017,ora 16.00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

  1. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea Consiliului local Marasesti, judetul Vrancea a unor strazi nou infiintate ;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

 

  1. Proiect de hotarare privind    modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Marasesti nr. 14 din 08.02.2017 pentru  aprobarea transmiterii din domeniul public al oraşului Mărăşeşti şi administrarea  Consiliului local al oraşului Mărăşeşti în domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului judetean Vrancea a imobilului „Statuia Victoriei” , monument istoric cod VNIII-m-A-06586, in vederea reabilitarii  ;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii cu denumirea “ REFACEREA    INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI ,JUDETUL VRANCEA”       ;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare retele stradale in orasul Marasesti,  judetul Vrancea ”  ;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii pentru obiectivul de investitie “Modernizare retele stradale in orasul Marasesti,  judetul Vrancea ”

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii pentru obiectivul de investitii cu denumirea “ REFACEREA    INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI ,JUDETUL VRANCEA”;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 

  1. Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice si posturi contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si serviciile publice subordonate Consiliului local al orasului Marasesti ;

Initiator : dl Primar Chitic Valerica – Dorel

 

 

 

Se convoaca Consiliul local Marasesti in sedinta de indata pentru data de 04.10.2017,ora 12.00 la Sala de sedinte a Consiliului local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1.Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a unui imobil-teren in suprafata  de 4.032.070 mp ce apartine domeniului public al orasului Marasesti situat in orasul Marasesti,T.50,66,67,79,80,81,Pc220,235,235/1,251/1,396,396/1,398,398/1,421,422,424,426,430 judetul Vrancea

Initiator:dl.Primar Chitic Valerica Dorel

2.Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si implementarii de catre Orasul Marasesti,judetul Vrancea a proiectului CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE NR.2 MARASESTI,VRANCEA PRIN REABILITAREA CORPURILOR C2(SALA SPORT), C7-C8(ATELIER SCOLAR) SI C6(SCOALA P+1)in  vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 3 ,prioritatea de investitii 3.1,operatiunea B,nr.apelului de proiecte POR/97/3/1.

Initiator:dl.Primar Chitic Valerica Dorel

Scroll to Top
Sari la conținut