Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 23 februarie 2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de 23.02.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren extravilan ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind numirea membrilor Consiliului de administratie la SC ILGO SA Marasesti si aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si a programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti in Consiliul consultativ al Caminului pentru Persoane Varstnice ” O noua sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7. Proiect de hotarare privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ teritoriala- orasul Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

8. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea unor activitati cu ocazia zilei de 1 Martie si zilei de 8 Martie – Ziua Internationala a Femeii;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

9. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut