Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 26 ianuarie 2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta ordinara pentru data de26.01.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” Vranceaqua”;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2017-2018 de pe raza orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar existent la sfarsitul anului 2016 Bugetului fondurilor externe nerambursabile , pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Raport privind modul de aducere la indeplinite a masurilor dispuse prin  Decizia nr. 56/ 2014 a Camerei de Conturi Vrancea, precum si a Decizie de prelungire a termenului prevazut in aceasta;

Prezinta: dl Agapie Gheorghe sef Serviciu buget contabilitate

6. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut