Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 27.07.2017

Se convoaca Consiliul Local al orasului Marasesti in sedinta de indata pentru data de 27.07.2017 ora 16,00 la Sala de sedinte a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr.444/01.08.2006 intre Primaria Orasului Marasesti si BRD GSG Regiunea Ploiesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

2. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Marasesti si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii vatamatoare de munca pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti si din serviciile publice subordonare Consiliului Local Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice „O noua sansa” Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii consiliului local Marasesti nr.58/22.06.2017 privind necesitatea realizarii si implementarii proiectului „INVESTITII LA NIVELUL ORASULUI MARASESTI, JUDETUL VRANCEA PENTRU REDUCEREA POLUARII CU NUTRIENTI;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

6. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea Zilei de 6 august-Ziua orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Chitic Valerica – Dorel

7. Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut