Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 8 octombrie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta extraordinara organizata in data de 8 octombrie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea aplicarii proiectului „Parc Zona Garoafei din orasul Marasesti, judetul Vrancea” si acordul cu privire la finantare;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea aplicarii proiectului „ Reabilitare si extindere Parc Joffre ” si acordul cu privire la finantare;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii proiectului Inlocuire saucompletare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, energia geotermala si energia eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului , apei si solului”;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruproiectul “Inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia  solara, energia geotermala si energia eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului” si cofinantarii proiectului;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei cu suprafetele de teren ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

Scroll to Top
Sari la conținut