Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 17 septembrie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 17 septembrie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu SC CUP SA Focsani ;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobareadelegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani si modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei „Vranceaqua” la care orasul Marasesti este membru asociat ;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimenatre cu apa si canalizare in judetul Vrancea”

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

4 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei orasului Marasesti, judetul Vrancea la proiectul “ Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimenatre cu apa si canalizare in judetul Vrancea”

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

5                  5.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti a suprafetei de 42,74 ha pasune situata in orasul Marasesti, pozitia 34 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Marasesti insusit prin HCL nr.18/2001 si atestat prin H.G. nr.908/2002;

Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

6 Informare privind situatia incasarii taxelor de pasunat, soldul existent si modul de folosire al sumelor incasate.

Prezinta : Serviciul Buget-contabilitate

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut