Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 29 octombrie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta extraordinara organizata in data de 29 octombrie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

1 Proiect de hotarire privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti in Consiliul de administratie al Grupului Scolar Marasesti;

Initiator: d-l Primar Ing.Vlase Constantin

2 Proiect de hotarire privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren most.def. Grosu Marita;

Initiator: d-l Primar Ing.Vlase Constantin

3 Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren most.def. Negoescu Catinca;

Initiator: d-l Primar Ing.Vlase Constantin

4 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui bun imobil inventariat in domeniul privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Ing.Vlase Constantin

5 Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora stabilite in sume fixe si cote procentuale precum si amenzile aplicabile, pentru anul 2010;

Initiator: d-l Primar Ing.Vlase Constantin

6 Proiect de hotarare privind infiintarea “Clubului Sportiv Marasesti” ca institutie de interes local si a Sectiei de Fotbal “ F.C..Marasesti” ca disciplina componenta a acestui club;

Initiator : d-l Consilier Balan Gheorghita

7 Proiect de hotarare privind numirea presedintelui si vicepresedintelui “Clubului Sportiv Marasesti” si al presedintelui si vicepresedintelui Sectiei de Fotbal “ F.C.Marasesti”, precum si a comisiei de cenzori;

Initiator : d-l Consilier Balan Gheorghita

8 Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 20 mp. teren din str. Republicii, apartinand domeniului public al orasului orasului Marasesti, in vederea construirii unui fast-food;

Initiator: d-l Primar Ing.Vlase Constantin

9 Diverse.

Scroll to Top
Sari la conținut