Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 31 mai 2012

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 31 mai 2012, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

1 . Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 6,00 mp teren catre SC FDEE MUNTENIA NORD prin SDEE Focsani in scopul realizarii proiectului „Centrala Electrica Fotovoltaica” in orasul Marasesti, sat Haret ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind rectificareabugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2012;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Utilitati PubliceSA Focsani ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a pozitiei nr. 215 din Anexa laOrdinul Prefectului nr. 19/08.06.1992 privindatribuirea in proprietate unor cetateni ai or. Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) dinLegea fondului funciar nr. 18/1991;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind preluarea fara plata din domeniul privat al orasului Marasesti si administrarea Caminului pentru persoane varstnice „O noua sansa „Marasesti in domeniul privat al orasului Marasesti si administrarea Consiliului local Marasesti, precum si inregistrarea in evidentele contabile ale Primarieiorasului Marasesti a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar necesare functionarii Centrului de permanenta Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora stabilite in sume fixe si cote procentuale precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind respingerea cereriiSC STRATEGIC TRANS SRL Marasesti prin care solicita scutirea la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe mijloace de transport;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale unor persoane fizice din orasul Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei in vederea bransarii la reteaua electrica de distributie a unor locuinte apartinand unor persoane marginalizate social;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Raportul Comisiei speciale de analiza si verificare la Caminul pentru persoane varstnice “O noua sansa” Marasesti;

Prezinta : dl consilier Ostafi Ioan – presedintele comisiei

 1. Informare privind activitatea Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe luna aprilie 2012;

Prezinta : Seful Politiei orasului Marasesti

 1. Raport de activitate pe anul 2011 al Caminului pentru persoane varstnice “O noua sansa” Marasesti;

Prezinta : dl Dragan Daniel- director la Caminul pentru persoane varstnice “ O noua sansa” Marasesti

 1. 1 Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut