Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din data de 19 iulie 2012

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 19 iulie 2012, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

1 . Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnuluiIrescu Stefan inainte de expirarea duratei normale a acestuia ;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind validarea a doua mandate de consilier local in Consiliul local al orasului Marasesti;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orasului Marasesti;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea editarii unui ziar local de informare – ”Gazeta de Marasesti”;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului incheiat intre Orasul Marasesti si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Vrancea ;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei de evaluare a ofertelor de concesiune de bunuri proprietate publica si privata a orasului Marasesti;

Initiator: dl Primar Chitic Valerica – Dorel

  1. Informare privind activitatea Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe luna mai 2012;

Prezinta : Seful Politiei orasului Marasesti

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut