Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 29 martie 2012

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 29 martie 2012, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti.

 

1 . Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti in domeniul privat al orasului Marasesti a CT 4 , in vederea demolarii;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, judetul Vrancea in domeniul privat al acestuia a Statiei de Epurare Marasesti in vederea demolarii ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, judetul Vrancea in domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe care fac parte din Statia de Epurare Marasesti , in vederea scoaterii din functiune;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei cu bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind acordul pentru utilizarea drumurilor de exploatare si a pajistii urbane a orasului Marasesti in vederea realizarii retelelor de cabluri subterane aferente parcului eolian, precum si a instalarii cablului de 110 Kv ce face legatura intre Statia de transformare 33(20) Kv /110 kv si Statia 110/ kv / 400 Kv care se va construi pe teritoriul administrativ al comunei Garoafa, judetul Vrancea, beneficiar SC Marasesti Wind SRL Cluj Napoca

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

6 . Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie la SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta programati ai directorului SC ILGO SA Marasesti, pentru anul 2012;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a conturilor de profit si pierderi pe anul 2011 ale S.C. I.L.G.O. S.A. Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2012;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de2000 lei pentru organizarea “Zilei Pamantului – Editia a VI a “;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. 1 Proiect de hotarare privind respingerea cererii d-lui Traila Ion din orasul Marasesti,sat.Calimanesti , judetul Vrancea,prin care solicitascutirea la plata majorarilor si penalitatilor calculate pentru neplata in termen a chiriei si impozitului pentru pasunea inchiriata conform contractelor de inchiriere nr. 23/2009 si 24/2009;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Marasesti ,pentru anul 2012;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 31 persoane fizice dinorasul Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 80/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei si caietului de sarcini pentru inchirierea spatiilor comerciale din Piata agroalimentara a orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Informare privind activitatea Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe luna februarie 2012;

Prezinta : Seful Politiei orasului Marasesti

17 . Diverse .

Scroll to Top
Sari la conținut