Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 30 aprilie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 30 aprilie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, jud.Vrancea in domeniul privat al acestuia a suprafetei de 4,00 ha pasune;

                                                             Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui  numar de 48 loturi de casa;

                                                              Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea în folosinta gratuita , în vederea exploatării,   a reţelelor de   alimentare      cu     gaze naturale din orasul Marasesti , către SC DISTRIGAZ SUD  RETELE SA Bucureşti ;

                                                             Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi fara nume din orasul Marasesti;

                                                                              Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal    si statului de functii   pentru aparatul de   specialitate  al Primarului orasului Marasesti ;

                                                                             Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de personal si  statului de functii    pentru Serviciul Voluntar  pentru Situatii de   Urgenta ;

                                                                           Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 

 1. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei oferite Consiliului local Marasesti de catre Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmaselor Veteranilor Bucuresti;

                                                                  Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Analizarea cererii SC ARMAVET SRL Marasesti , reprezentata de Dr. Armencea Adrian prin care solicita scutirea la plata impozitelor calculate pentru imobilul concesionat.

 

 1. Acord de principiu privind modificarea Proiectului pentru obiectivul de investitii „Complex pentru piata Marasesti”;

 

 1. Informare privind spatiile inchiriate din incinta Casei de Cultura Marasesti .

                                                                                        Prezinta:Serviciul Buget-contabilitate

 

 1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut