Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 26 Martie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 26 Martie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

  1. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea Consiliului local Marasesti a unui imobil situat in orasul Marasesti, str. Siret, nr.9,judetul Vrancea;

                                                               Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

  1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti  a unei suprafete de pasune situata in satul Calimanesti, inscrisa la pozitia 34 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Marasesti insusit prin H.C.L. nr.18/2001 si atestat prin H.G. nr. 908/2002;

                                                            Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului local Marasesti  nr. 14/2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ‚VRANCEAQUA”;

 

                                                           Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere  calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul inchiriat  doamnei Bacau Silvia din orasul Marasesti, judetul Vrancea;

                                                                          Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere  calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul inchiriat   domnului Manaila Costel  din orasul Marasesti, judetul Vrancea;

                                                                          Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a conturilor de profit si pierderi  pe anul 2008 ale SC ILGO SA Marasesti;

                                                                            Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al   SC ILGO SA Marasesti pe anul 2009;

                                                                            Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 

  1. Informare privind situatia aplicarii Legii nr. 416/2001 si situatia asistentilor persoanelor cu handicap la nivelul orasului Marasesti;

                                 

                                                                         Prezinta:d-na Pascaru Lucica-sef Serviciu Public de Asistenta Sociala

 

 

  1. Prezentarea raportului de activitate al domnului Ostafi Ioan- consilier PSD;

 

 

  1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut