Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 28 mai 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 28 mai 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 1. Proiect de hotarare privind avizarea studiului de oportunitate privind intocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru infiintarea unui punct de desfacere , vanzare utilaje agricole si de constructii;

                                                                            Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind  preluarea in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea Consiliului local Marasesti, judetul Vrancea, a unei suprafete de teren situata in orasul Marasesti, str.Doinei,P.C. 710.10, judetul Vrancea;

                                                                Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                                                               Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei facuta de catre Antonius Leonardus Josephus Van Bakel si inventarierea in domeniul privat al orasului Marasesti a bunului mobil-autoutilitara marca MAGIRUS-DEUTZ;

                                                                             Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 

 1. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei facuta de Comitetul de Sprijin si Initiativa Marasesti si inventarierea in domeniul privat a bunului mobil TRACTOR PATNER 1292 ;

                                                                Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008;

                                                                  Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale contribuabililor , persoane fizice si juridice,pentru anul 2010;

                                                                  Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul inchiriat domnului Budacu I. Ionut din orasul Marasesti, judetul Vrancea;

                                                                  Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala organizat ca serviciu public in subordinea  Consiliului local Marasesti;

                                                                 Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii mixte de analiza si verificare a inventarului bunurilor aparinand domeniului public si privat al orasului Marasesti;          

                                                                Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2009-august 2009;

                                                                  Initiator: dl Primar –ing.Vlase Constantin

 

 

 1. Expunerre de motive privind refacerea monumentului  „ Trompetistului” ;

                                                                       Prezinta-dl consilier Panta Ghita

 

 1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut