Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 28 ianuarie 2010

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 28 ianuarie 2010, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea a unei suprafete de pasune situata in orasul Marasesti, inscrisa la pozitia 34 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Marasesti insusit prin H.C.L. nr.18/2001 si atestat prin H.G. nr.908/2002 ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 1.000 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti , Filialei de Cruce Rosie Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Marasesti catre SC “HIDROCENTRALEBistrita” Piatra Neamt pe durata functionarii “Sistemului de avertizare – alarmare in caz de accidente la barajele aferente”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren si cladiri domnului Coman Ionut – Bogdan ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren si cladiri domnului Coman Dorel ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind numirea persoanei care va tine registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale, precum si numirea inlocuitorului acesteia;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei sociale care va analiza cererile privind repartizarealocuintelor din fondul locativ al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Diverse .
Scroll to Top
Sari la conținut