Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 25 februarie 2010

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 25 februarie 2010, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 1. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind completarea listei cu suprafetele de teren ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti a unei suprafete de pasune situata in satul Padureni;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privindtransmiterea din administrarea Consiliului local al orasului Marasesti in administrarea S.A.J. Vrancea a imobilelor in care-si desfasoara activitatea acest serviciu si care fac parte din domeniul public al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Marasesti nr.104/2009 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 670 mp din incinta Pietii Agroalimentare Marasesti aflata in stadiul de executie la rosu;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Marasesti nr.88/2009 privind concesionarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti in anul 2009;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren domnului Oprea Dumitru ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind avizarea lucrarilor comunitare ce se vor realiza cu personal angajat din randul somerilor;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind criteriile si stabilirea modalitatii de repartizare a locuintelor din fondul locativ al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Prfoiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2010- mai 2010.

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Diverse .
Scroll to Top
Sari la conținut