Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 17 decembrie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 17 decembrie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

  1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea a unei suprafete de pasune situate in orasul Marasesti, inscrisa la pozitia 34 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Marasesti insusit prin H.C.L. nr.18/2001 si atestat prin H.G. nr.908/2002 ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 670 mp din incinta Pietii Agroalimentare Marasesti aflata in stadiul de executie la rosu , in vederea amenajarii unui hiper-market ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciului de colectare a impozitului pe terenul extravilan situat pe raza teritorial –administrativa a orasului Marasesti, ai caror proprietari au domiciliul in alte localitati;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2009.

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Diverse
Scroll to Top
Sari la conținut