Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 28 februarie 2011

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 28 februarie 2011, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren intravilan ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti, judetul Vrancea ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr. 80/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei si a caietului de sarcini pentru inchirierea spatiilor comerciale din Piata agroalimentara;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului d-nei Mavrichi Mirela;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.800 lei pentru organizarea “Zilei Pamantului – Editia a VI–a “

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Informare privind activitatile desfasurate de lucratorii Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe  luna ianuarie 2011;

Prezinta : Seful Politiei orasului Marasesti

6 . Informare privind situatia cheltuielilor administrative efectuate in cursul anului 2010 de Scoala cu  Clasele I – VIII Marasesti.

  1. Informare privind situatia cheltuielilor administrative efectuate in cursul anului 2010 de Grupul Scolar Marasesti .
  2. Informare privind situatia datoriilor restante la data de 31.12.2010 la contribuabilii cu domiciliul fiscal in orasul Marasesti , strazile : Siret – bloc AEI , Zabrauti, Plevnei, Putnei, Toporasilor, Modruzeni, Islaz, Lalelelor, Cartierul Nou.

Prezinta:d-na Nastase Parascheva-sef Birou ITL

9.Raportul Primarului orasului Marasesti;

10 . Diverse .

Scroll to Top
Sari la conținut