Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 31 martie 2011

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 31 martie 2011, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 1. Proiect de hotarare privind ratificarea acordului comunitatii locale cu privire la reducerea zonei de siguranta aferenta Parcului Eolian ce se va construi pe teritoriul administrativ al orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul orasului Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2010 ale SC ILGO SA Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al SC ILGO SA Marasesti pe anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti in anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul extravilan most.def .Mihai I. Mihai;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizare retele stradale in orasul Marasesti judetul Vrancea” ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Modernizare drumuri de interes local – satele Haret, Padureni, Calimanesti , oras Marasesti, judetul Vrancea ”;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind rectificareabugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti in Consiliul de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) din cadrul Scolii cu Clasele I – VIII Nr.1 Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Marasesti in Consiliul de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) din cadrul Scolii cu Clasele I – VIII Nr.2 Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti, pentru asnul 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

13 . Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Marasesti.

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 1. Informare privind activitatile desfasurate de lucratorii Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe luna februarie 2011;

Prezinta : Seful Politiei orasului Marasesti

 1. Informare privind situatia incasarilor la contractele de concesiune si contractele de inchirierea aflate in derulare.

Prezinta : Seful Serviciului buget –contabilitate

16 . Diverse .

Scroll to Top
Sari la conținut