Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 25 noiembrie 2010

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 25 noiembrie 2010, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare propunerea de modificarea a pozitiei nr.37 din Anexa laOrdinul Prefectului nr. 19/08.06.1992 privindatribuirea in proprietate unor cetateni ai or. Marasesti, judetul Vrancea a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanullocalitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei cu bunurile imobile ce apartindomeniului privat al orasului Marasesti, Judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind transmiterea în administrarea GDF SUEZ ENERGY Romania ,în vederea exploatării,  a unui imobil-teren cu constructie- proprietatea publica a orasului Marasesti , situat in orasul Marasesti , strada Cuza Voda. P.1681;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

4 . Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentruSpitalul orasenesc Marasesti ;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind scutirea la plata impozitului pe teren si a majorararilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren mostenitorilor defunctei Negoita Constantinadin orasul Marasesti, judetul Vrancea;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubritate in orasul Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioadadecembrie 2010– februarie 2011;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Informare privind activitatile desfasurate de lucratorii Politiei orasului Marasesti , judetul Vrancea pe  luna octombrie 2010.

Prezinta :Seful Politiei orasului Marasesti

9 Diverse .

Scroll to Top
Sari la conținut