Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 26 noiembrie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 26 noiembrie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

  1. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al orasului Marasesti , judetul Vrancea si administrarea Consiliului local Marasesti a unei suprafete de 33.426 mp teren aferent Statiei de Epurare Marasesti;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr. 124 din Anexa la Ordinul Prefectului nr.19/1992 privind atribuirea in proprietate unor cetateni ai or. Marasesti, judetul Vranceaa terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren mostenitorilor defunctului Asaftei Gheorghe;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a a chiriei pentru apartamentul situat in orasul Marasesti , str. Tisitei,bl.D,sc.V,et.2,ap.7,judetul Vrancea domnului Chiriac Valentin;

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata debitului si majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen achiriei pentru apartamentul situat in orasul Marasesti , str.Tisitei, bl.A,sc.A,et.1,ap.3 , judetul Vrancea doamnei Stana Ileana.

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2009.

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

 

7.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti.

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

8.Proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui Plohod Radu –director SC ILGO SA pentru actualizarea statutului societatii si indeplinirea formelor de inregistrare la Registrul Comertului .

Initiator: d-l Primar Vlase Constantin

  1. Situatia cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata privind mostenitorii familiei Cincu si Apostoleanu.

Prezinta-dl Filip Marius- Sef Serviciu administratie publica locala

  1. Diverse
Scroll to Top
Sari la conținut