Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 19 Februarie 2009

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 19 Februarie 2009, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

 

 

 1. Proiect de hotarire privind prelungirea valabilitatii P.U.G. al orasului Marasesti.

                                                               Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

           

 1. Proiect de hotarire privind rezilierea contractului de concesiune privind delegarea in mod direct a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu

     S.C. I.L.G.O. S.A. Marasesti.

                                                                  Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului –cadru de delegare a gestiunii  Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin atribuire directa catre

S.C. C.U.P.  

   S.A. Focsani                                                       Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunii Consiliului local al orasului Marasesti.

                                                                             Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform Legii n. 15/2003 unui numar de 2 beneficiari                    

                                                                             Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea Consiliului Local Marasesti a unui imobil situat in orasul Marasesti, str. Luminii,nr.2,judetul Vrancea.

                                                                           Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Marasesti  in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Grupului Scolar Marasesti.

                                                               Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea platii contributiei  Consiliului local Marasesti la finantarea proiectului “Impreuna pentru identitate “2”.

 

                                                               Initiator: D-l Primar Ing. Vlase Constantin

  

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de scutire la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pentru terenul concesionat d-lui Ticoi Gica din orasul Marasesti.

                                                               Initiator: D-l Primar  Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea deratizarii si dezinsectiei in orasul Marasesti in anul 2009.

                                                                Initiator: D-l Primar  Vlase Constantin

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Marasesti.

                                                                Initiator: D-l Primar  Vlase Constantin

 

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  martie-mai 2009.

                                                                              Initiator: D-l Primar  Vlase Constantin

 

13.. Informare privind situatia aplicarii Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

                                                                         Prezinta :dl Pascaru Felician –sef Birou UATGCL

 1. Informare privind situatia terenurilor inventariate in domeniul public si privat al orasului Marasesti.

                                                                         Prezinta :dl Pascaru Felician –sef Birou UATGCL

 1. Diverse.
Scroll to Top
Sari la conținut