Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 29 iulie 2010

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 29 iulie 2010, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

1. Proiect de hotarare privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren agricol ; Initiator dl Primar Vlase Constantin

2. Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de oportunitate privind intocmirea PUZ pentru „construire fast-food, cabina paza, imprejmuire, parcare; Initiator dl Primar Vlase Constantin

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2010; Initiator dl Primar Vlase Constantin

4. Proiect de hotarare privind aderarea orasului Marasesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Vrancea; Initiator dl Primar Vlase Constantin

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.89/2010 pt. aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, stabilite in sume fixe si cote procentuale, in orasul Marasesti, pentru anul 2010; Initiator dl Primar Vlase Constantin

6. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei orasului Marasesti ; Initiator dl Primar Vlase Constantin

7. Diverse

Scroll to Top
Sari la conținut