Detalii de contact

Ordinea de zi a sedintei din 21 iulie 2011

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 21 iulie 2011, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, adiacenta constructiei existente, pentru extinderea acesteia. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 80/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei si caietului de sarcini pentru inchirierea spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara a orasului Marasesti. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2300 lei pentru premierea membrilor formatiei civile de pompieri din cadrul SVSU Marasesti. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2500 lei pentru organizarea zilei de 6 august. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

5. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren, cladiri si a taxei de pasunat dlui Serban Costica, din orasul Marasesti, str. Modruzeni,nr.19, jud Vrancea. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

6. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul extravilan mos. def. Stanciu Panait. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2011. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

8. Proiect de hotarare privind actualizarea Studiului de fezabilitate si modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea”. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii patrimoniului orasului Marasesti si domeniului public al acestuia a Retelei Electronice a Comunitatii Locale Marasesti. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

10. Informare privind activitatile desfasurate de lucratorii Politiei orasului Marasesti, jud. Vrancea, pe luna iunie 2011.

11. Diverse

Scroll to Top
Sari la conținut