Ordinea de zi a sedintei din 21 iulie 2011

Va facem cunoscuta ordinea de zi pentru sedinta ordinara organizata in data de 21 iulie 2011, ora 16, la Sala de Sedinte a Consiliului Local a orasului Marasesti:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti, adiacenta constructiei existente, pentru extinderea acesteia. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 80/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei si caietului de sarcini pentru inchirierea spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara a orasului Marasesti. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2300 lei pentru premierea membrilor formatiei civile de pompieri din cadrul SVSU Marasesti. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2500 lei pentru organizarea zilei de 6 august. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

5. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren, cladiri si a taxei de pasunat dlui Serban Costica, din orasul Marasesti, str. Modruzeni,nr.19, jud Vrancea. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

6. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul extravilan mos. def. Stanciu Panait. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2011. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

8. Proiect de hotarare privind actualizarea Studiului de fezabilitate si modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea”. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii patrimoniului orasului Marasesti si domeniului public al acestuia a Retelei Electronice a Comunitatii Locale Marasesti. Initiator : Dl Primar Vlase Constantin

10. Informare privind activitatile desfasurate de lucratorii Politiei orasului Marasesti, jud. Vrancea, pe luna iunie 2011.

11. Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *